نکته های پشت شیشه :
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
  • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
  • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

Principles of Neonatology 2024 - اطفال
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Preclinical Immunology and Microbiology Review 2023 - آزمون های امریکا Step 1
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Preclinical Biochemistry and Medical Genetics Review 2023 - آزمون های امریکا Step 1
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
Preclinical Behavioral Science and Social Sciences Review 2023 - آزمون های امریکا Step 1
499,200 تومان
350,000 تومان
150,000 تومان
Preclinical Anatomy Review 2023 - آزمون های امریکا Step 1
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
Atlas of Oral and Maxillofacial Surgery - دندانپزشکی
3,699,200 تومان
2,590,000 تومان
250,000 تومان
450,000 تومان
Acrylamide in Food (2023)2nd Edition - تغذیه
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Water Fitness Progressions 2019 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
149,200 تومان
104,440 تومان
24,200 تومان
The NeuroICU Board Review 2018 - نورولوژی
249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
Uworld usmle step 2- 2020-38 vol +DVd - آزمون های امریکا Step 2
29,999,200 تومان
19,500,000 تومان
1,299,200 تومان
Drug Screening Methods  2016 - فارماکولوژی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
MURTAGH GENERAL PRACTICE 2 vol 2018 full color - آزمون های استرالیا
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
150,000 تومان
Oxford Textbook of Medicine 8 Vol 2020 - داخلی
12,999,200 تومان
9,100,000 تومان
150,000 تومان