نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Current Surgical Therapy(2023) 14th Edition - جراحی
2,799,200 تومان
1,960,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

HIGH-YIELD  NEUROANATOMY  2015 - آزمون های امریکا Step 1
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
The Glioma Book-2020+Videos - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
MEDICAL NUTRITION & DISEASE  2014 - تغذیه
529,200 تومان
370,440 تومان
Basic and Clinical Pharmacology 2 Vol 2021 - فارماکولوژی
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
150,000 تومان
معجزه پنجم - کتاب های فارسی انتشارات
65,000 تومان
65,000 تومان
Mosby
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
300,000 تومان
The APRN’s Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2019 - فارماکولوژی
449,200 تومان
314,440 تومان
49,200 تومان