نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

MKSAP 19 Complete 2022 - داخلی کلیه
4,699,200 تومان
3,290,000 تومان
750,000 تومان
Essentials Of Biology2023 - ایمونولوژی
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
150,000 تومان
Dermatology Bolognia: 3-Volume 2025 - پوست
5,899,200 تومان
4,130,000 تومان
550,000 تومان
Gray’s Basic Anatomy(2022)3rd Edition - آناتومی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
250,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

MCAT 528 Advanced Prep 2019-2020: Online + Book - آزمون های امریکا Step 1
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Immunity to Parasitic Infection 2012 1st Edition - میکروب شناسی و انگل
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
The Glioma Book-2020+Videos - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
HIGH-YIELD  NEUROANATOMY  2015 - آزمون های امریکا Step 1
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
Medical-Surgical Nursing 2018 - پرستاری
999,200 تومان
699,440 تومان
MIMS PATHOGENESIS OF INFECTIOUS DISEASE  2015 - عفونی
299,200 تومان
209,440 تومان
معجزه پنجم - کتاب های فارسی انتشارات
65,000 تومان
65,000 تومان
Basic and Clinical Pharmacology 2 Vol 2021 - فارماکولوژی
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
150,000 تومان