نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

CURRENT Diagnosis and Treatment Pediatric Neurology 2023 - نورولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
350,000 تومان
Case Files Neurology 2023 - نورولوژی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
American Society of Hematology Self-Assessment Program 8th - داخلی خون و هماتولوژی
3,299,200 تومان
2,310,000 تومان
Hematology 2020 AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY EDUCATION PROGRAM - داخلی خون و هماتولوژی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
199,200 تومان
Developmental Biology 2019 - ایمونولوژی
1,699,200 تومان
1,200,000 تومان
300,000 تومان
Rudolph’s Pediatrics  Self-Assessment and Board Review 2023 - اطفال
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
350,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Williams Gynecology 2vol  2020 - زنان و مامایی
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان
Chemistry for Pharmacy Students: General, Organic and Natural Product Chemistry 2019 - فارماکولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Atlas of Sellar, Suprasellar and Parasellar Lesions+video 2019 - گوش و حلق و بینی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
KucersThe Use of Antibiotics 2017 - فارماکولوژی
1,999,200 تومان
1,399,440 تومان
On Call Surgery 2020 - جراحی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Applied Cranial-Cerebral Anatomy 2018 - نورولوژی
299,200 تومان
209,440 تومان
34,200 تومان