نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Nutrition and Diet Therapy2020 - تغذیه
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
150,000 تومان
First Aid for the USMLE Step 3 2019 - آزمون های امریکا Step 3
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 10th 11 Vol  2020+dvd - فارماکولوژی
12,999,200 تومان
12,999,200 تومان
4,999,200 تومان
Oxford Textbook of Medicine 8 Vol 2020 - داخلی
12,999,200 تومان
9,100,000 تومان
150,000 تومان
KELLEY  TEXTBOOK OF RHEUMATOLOGY  3 Vol 2020 - داخلی روماتولوژی
3,999,200 تومان
2,800,000 تومان
250,000 تومان
Diagnostic Imaging: Breast 2vol 2019 - رادیولوژی
2,199,200 تومان
1,560,000 تومان
150,000 تومان
Modern Nutrition in Health and Disease  2014 - تغذیه
2,499,200 تومان
1,750,000 تومان
250,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Anesthesia comprehensive review 2020 - بیهوشی
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان
Critical Care Nursing Certification 2018 - پرستاری
499,200 تومان
349,440 تومان
49,200 تومان
Epidemiology: Beyond the Basics 2019 - بهداشت
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Advanced Human Nutrition 4th Edition 2018 - تغذیه
299,200 تومان
209,440 تومان
OET Nursing  Official OET Practice Book 2018 - آزمون های کانادا
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
 Clinical Pharmacy and Therapeutics 2 Vol 2019 - فارماکولوژی
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
McKee s Pathology of the Skin 2 Vol 2020 - پوست
3,699,200 تومان
2,500,000 تومان
129,200 تومان