نکته های پشت شیشه :
 • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
 • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
 • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
 • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Dermatology Essentials Bolognia 2022 - پوست
2,499,200 تومان
1,750,000 تومان
200,000 تومان
Avery
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
250,000 تومان
Merritt
36,992,000 تومان
2,590,000 تومان
150,000 تومان
Maingot s Abdominal Operations 13th edition 2vol 2019 - جراحی
2,699,200 تومان
1,900,000 تومان
250,000 تومان
Teorhinoplasty 2020 - پوست
999,200 تومان
700,000 تومان
350,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Clinical Psychopharmacology: Principles and Practice 2019 - روانپزشکی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
NUTRITION AND PERFORMANCE IN MASTERS ATHLERES 2015 - تغذیه
149,200 تومان
104,440 تومان
Cornea, 2-Volume 5th Edition-2022 - چشم
3,499,200 تومان
2,400,000 تومان
150,000 تومان
On Call Pediatrics 2019 - اطفال
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Surgical Recall 2018 - آزمون های استرالیا
1,699,200 تومان
1,120,000 تومان
49,200 تومان
Genes, Environment and Alzheimers Disease 2016 - نورولوژی
169,200 تومان
118,440 تومان
29,200 تومان
Histology: A Text and Atlas Ross 2020 - بافت شناسی و جنین شناسی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Gynaecological Ultrasound Scanning 2020 - رادیولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Alzheimers Disease: Life Course Perspectives on Risk Reduction 2016 - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
ASHP Injectable Drug Information 2023 - فارماکولوژی
3,499,200 تومان
2,700,000 تومان
150,000 تومان