نکته های پشت شیشه :
 • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
 • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
 • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
 • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Miller’s Basics of Anesthesia 8th 2023 - بیهوشی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
250,000 تومان
Review of Dermatology 2024 - پوست
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Protein-based Therapeutics2023 - تغذیه
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Cohen
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Berne and Levy Physiology 8th 2024 - فیزیولوژی
1,850,000 تومان
1,295,000 تومان
250,000 تومان
Gunner Goggles Psychiatry (Honors Shelf Review) 2019 - آزمون های امریکا Step 2
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
STEP UP TO MEDICINE 2020 - آزمون های امریکا Step 2
1,299,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Ten Cates Oral Histology 9th Edition  2018 - دندانپزشکی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
200,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

SCHIFF DISEASE OF LIVER 2018 - داخلی گوارش
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
150,000 تومان
Ultimate Review for the Neurology Boards 2016 - نورولوژی
249,200 تومان
174,440 تومان
29,200 تومان
HUMAN ANATOMY SALADIN 2019 - آناتومی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
150,000 تومان
Clinical Anesthesia- 8e BARASH 2 Vol 2017 - بیهوشی
2,699,200 تومان
1,890,000 تومان
150,000 تومان
DAVIS DRUG GUID FOR NURSES 2018 - فارماکولوژی
2,899,200 تومان
2,000,000 تومان
150,000 تومان
EGANS FUNDAMENTALS OF RESPIRATORY 2020 - داخلی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Comprehensive Clinical Nephrology 2019 - داخلی کلیه
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
150,000 تومان
ACP-MKSAP 18 COMPLETE 2019 - داخلی
3,999,200 تومان
2,750,000 تومان
249,200 تومان