نکته های پشت شیشه :
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
  • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
  • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

Reconstructive Transplantation 2023 - جراحی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Protein-based Therapeutics2023 - تغذیه
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

s 2019 - بافت شناسی و جنین شناسی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Harrisons Manual of Medicine- 20th Edition-2020 - داخلی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Gunner Goggles Pediatrics 2019 - آزمون های امریکا Step 2
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
 سیاه و سفید HAND BOOK OF MULTIPLE CHOICE 2009 - آزمون های استرالیا
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
150,000 تومان
KAPLAN STEP 1  Q BOOK  2019 - آزمون های امریکا Step 1
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
British Pharmacopoeia 2020 (BP 2020) - فارماکولوژی
29,999,200 تومان
21,000,000 تومان
5,999,200 تومان
MicroRNA Profiling: Methods and Protocols  2017 - میکروب شناسی و انگل
99,200 تومان
69,440 تومان
29,200 تومان
Examination Obstetrics & Gynaecology 2017 - زنان و مامایی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
COMPLATE CLEFT CARE  2015 - گوش و حلق و بینی
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان