نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Rook
8,999,200 تومان
6,299,440 تومان
150,000 تومان
TeLinde s Operative Gynecology 2024 - زنان و مامایی
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010 - آزمون های کانادا
1,299,200 تومان
910,000 تومان
Vaccination and Its Critics  2017 - ایمونولوژی
399,200 تومان
280,000 تومان
150,000 تومان
TeLinde s Operative Gynecology 2024 - زنان و مامایی
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان
Getting into Medical School 2020 Entry - آزمون های امریکا Step 1
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
ژن درمانی - ژنتیک
295,000 تومان
295,000 تومان