نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Marino’s The Little ICU Book 2016 - بیهوشی
1,999,200 تومان
1,350,000 تومان
150,000 تومان
Reconstructive Transplantation 2023 - جراحی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Acrylamide in Food (2023)2nd Edition - تغذیه
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

ISE Vander
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
250,000 تومان
آرام بخشی استنشاقی - کتاب های فارسی انتشارات
75,000 تومان
63,000 تومان
Ten Cates Oral Histology 9th Edition   2018 - دندانپزشکی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
200,000 تومان
The Tongue 2019 - دندانپزشکی
399,200 تومان
280,000 تومان
Millers Anesthesia 5 Vol + dvd  2020 - بیهوشی
4,699,200 تومان
3,290,000 تومان
250,000 تومان
Medical Microbiology murray 2021 - میکروب شناسی و انگل
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
150,000 تومان