نکته های پشت شیشه :
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
  • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
  • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

The Art of Refractive Surgery 2023 - چشم
1,299,200 تومان
910,000 تومان
500,000 تومان
Acute Medicine, third edition 2023 - داخلی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
500,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Esthetics in Dentistry Ronald E. Goldstein 2Vol 2018 - دندانپزشکی
2,399,200 تومان
1,680,000 تومان
150,000 تومان
The Tongue 2019 - دندانپزشکی
399,200 تومان
280,000 تومان
Electrophysiology: The Basics  2017 - داخلی
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
Social Psychology-Hogg-Vaughan 2018 - روانپزشکی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
CLARK ANALYSIS OF DRUG AND POISONS  2012 - فارماکولوژی
4,999,200 تومان
3,500,000 تومان
150,000 تومان
HADZIC’S TEXTBOOK OF REGIONAL ANESTHESIA AND ACUTE PAIN MANAGEMENT 2017 - بیهوشی
899,200 تومان
629,440 تومان
49,200 تومان
STEP UP TO MEDICINE  2020 - آزمون های امریکا Step 2
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Medical Microbiology murray 2021 - میکروب شناسی و انگل
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
150,000 تومان
 Iadvl Color Atlas of Dermatology  2016 - پوست
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان