اعلام جزئیات دستیاری تا پایان دی

اعلام جزئیات دستیاری تا پایان دی

قائم‌مقام شورای آموزش پزشکی و تخصصی از شرایط دوره دستیاری در سال جدید خبر داد و در این‌باره گفت: «آزمون سنجش صلاحیت بالینی برای فارغ‌التحصیلان سال ۹5 - ۹4 اجرا می‌شود.» حسن امامی رضوی افزود: «این آزمون برای افرادی که در سال ۹۴ یا تا شهریور سال ۹۵ فارغ‌التحصیل می‌شوند، اجرا می‌شود.» امامی‌رضوی یادآور شد: «این آزمون برای فارغ‌التحصیلان سال ۹5 - ۹4 تنها جنبه مثبت دارد و برای داوطلبان آزمون دستیاری دوره چهل و سوم اجرا می‌شود. در واقع اجرای این تغییر با یک شیب ملایم اجرایی می‌شود.»
او تاکید کرد: «فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل نیازی به ارائه گواهی این آزمون سنجش صلاحیت بالینی ندارند.» قائم‌مقام شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره اجرای آزمون سنجش صلاحیت بالینی گفت: «این آزمون برای داوطلبان آزمون دستیاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت قطبی با همکاری دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی برگزار می‌شود.» او درخصوص اعتراضات به تغییرات در نحوه پذیرش دستیاری گفت: «چهار تا پنج سال است که تغییرات در حوزه پذیرش دستیار در حال انجام است و این تغییرات به صورت تدریجی اجرایی می‌شود. در حال حاضر هم اعمال آن با تاثیر کمی درواقع تنها با تاثیر مثبت اجرا می‌شود.»
امامی رضوی یادآور شد: «با توجه به اینکه گفته شده بود که هر تغییری باید سه سال قبل از آزمون اعلام شود  ذکر این نکته ضروری است که آزمون سنجش صلاحیت بالینی مصوبه سه سال پیش شورای آموزش پزشکی عمومی و تغییرات در حوزه دستیاری است.» او اضافه کرد: «در حال حاضر کلیات اجرایی چهل و سومین دوره آزمون دستیاری بالینی پزشکی اعلام شده است اما دستورالعمل اجرایی آزمون تا پایان دی به اطلاع داوطلبان می‌رسد.»