رئیس کل سازمان نظام پزشکی: برای نیل به پروتکل منطقی در درمان، نیازمند تغییرات نوین در عرصه سلامت هستیم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی: برای نیل به پروتکل منطقی در درمان، نیازمند تغییرات نوین در عرصه سلامت هستیم


رئیس کل سازمان نظام پزشکی: برای نیل به پروتکل منطقی در درمان، نیازمند تغییرات نوین در عرصه سلامت هستیم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه برای شناخت درمان بیماری های پوستی، نیازند پروتکلی منطقی دراین زمینه هستیم، خاطرنشان کرد: در واقع رسیدن به یک پروتکل منطقی در درمان نیازمند تغییرات نوین در عرصه سلامت کشور است که خوشبختانه همکاران متخصص ما در این خصوص فعالیت های بسیار خوبی دارند.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، دکتر علیرضا زالی که در پانزدهمین کنگره انجمن متخصصین پوست ایران درهتل المپیک تهران سخن می گفت، با بیان اینکه با بروز 25 تا 33 درصدی از مسائل متواتر پوست در سطح سلامت کشور روبرو هستیم، گفت: تنوع بیماری های پوستی و به خصوص تغییرات الگوی زندگی، تغییرات آب و هوا، نوع تغذیه و مواد غذایی، مباحث ژنتیکی و هورمونی عوامل بسیار متکثر و متعددی هستند که بر روی الگوی بیماری پوست در سال های اخیر به شدت تاثیرگذاشته اند.
وی با اشاره به نگرانی های نسل جوان متخصص پوست ابراز داشت: این همکاران نگرانی های صنفی و حرفه ای فراوان و متعددی را دارند اما مسئله امیدبخش، وجود یک هیات مدیره فعال و پویا در مجموعه همکاران پوست کشور است.
زالی ادامه داد: از میان این همکاران دکتر نیلفروش زاده با پشتوانه فعال در سال های اخیر، دارای ظرفیت بسیار خوب و ذخیره فاخر برای همکاران پوست محسوب می شود که بخش زیادی از مطالبات بر زمین مانده همکاران پوست را با گفتمان های منطقی و استفاده از همه ظرفیت های حرفه ای و متودولوژی منطقی در حوزه جستجوی مطالبات کیفی پیش می برد.
وی با ابراز خوشحالی از سمت مشاوره ای دکتر نیلفروش زاده در نظام پزشکی، اظهار داشت: حضور ایشان در این سمت بخش زیادی از راه پرفراز و نشیب مسائل صنفی همکاران متخصص پوست و مو را مرتفع خواهد کرد.
 
صیانت از رشته تخصصی پوست در دستور کار وزارت بهداشت
رئیس کل نظام پزشکی تصریح کرد: دکتر هاشمی وزیر بهداشت با وقوف کامل به رشته تخصصی پوست، صیانت از این رشته را در دستور کارشان قرار داده و به هر حال این مهم جزو پروتکل های راهبردی وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وی حضور دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهور را فرصتی مغتنم برشمرد و افزود: توجه ویژه دولت تدبیر و امید به بحث سلامت را قدر می نهیم چرا که سلامت از فصول اجتماعی بر زمین مانده بود و دولت آگاهانه و با یک نگاه استراتژیک و راهبردی این مسئله را در اولویت کارهای خود قرار داد که خوشبختانه در تحصیل رضایتمندی آحاد شهروندی، توفیقات فراوانی را کسب کرد.
زالی با تاکید بر اینکه حفظ و صیانت از چنین رضایتمندی عمومی، در گرو استمرار هوشمندانه و اجماع بر نظرات همکاران مختلف در حوزه های مختلف تخصصی است، اظهار داشت:  به خصوص در زمینه ثبات اعتبارات و پایداری بودجه، تغذیه حقوق همکاران پزشک با موفقیت های بسیاری همراه بوده است.
وی ادامه داد: ازآن جایی که  طرح تحول سلامت، طرحی بزرگ و ملی به شمار می رود،  بسیار مهم  که دولت با طراحی، بررسی بودجه مستمر پایدار و ایجاد اطمینان به خصوص در ارائه خدمات به کشور و همکارانی که به هر حال در چندین ماه اجرای این طرح، مطالباتی را از بیمه ها در بخش بازرگانی، خصوصی و بیمه های دولتی طلب دارند، کمک ویژه ای راداشته باشد.
 
🔵تاثیر وجود منابع پایدار در موفقیت طرح تحول
رئیس کل نظام پزشکی موفقیت در این طرح را شامل رضایت پزشکان و پرسنل سلامت عنوان کرد و افزود: برای استمرار این موضوع نیازمند پایداری منابع هستیم تا نه تنها دل مشغولی وزارت بهداشت و ارکان سلامت را مرتفع کند بلکه نقش بیشتری در پیوستن پرسنل بهداشت و درمان به این طرح بزرگ ملی داشته باشد.
به گفته وی یکی از نگرانی های جامعه پزشکی بی پناه بودن آن ها در بحث خدمات به خصوص در اورژانس ها است که می تواند تا حد زیادی تاثیر در ارائه خدمات داشته باشد. به همین علت تامین امنیت جامعه پزشکی به خصوص در نقاط محروم و نقاط خاص کشور از مطالباتی است که هم نظام پزشکی و هم وزارت بهداشت در طول چند ماه نخست بر آن ابرام دارند که  نه تنها نگاه عمیقی را در این حوزه می طلبد بلکه لزوم تصویب یک پروتکل بزرگ ملی در این زمینه احساس می شود تا همکاران بتوانند در حوزه بهداشت و درمان با طیب خاطر در عصر حاضر خدمت کنند.
زالی در خصوص تامین امنیت شغلی جامعه پزشکی، خاطرنشان کرد: طی اخبار رسیده به دولت که خود دولت هم  از گزندهای مختلفی برخی از برنامه های مهندسی شده در ابعاد رسانه ای در امان نبود، جامعه پزشکی در این زمینه به خاطر تاثیری که بر برخی از روابطی که می تواند بر روی خدمات مستقیم بر جامعه پزشکی داشته باشد، دچار تکدر خاطر است.
وی ادامه داد: انتظار می رود دولت در تلطیف فضای عمومی و رسیدن به این که جامعه پزشکی به عنوان گروه مرجع در کنار آحاد شهروندی، سلامت را به ثمر برساند، در این زمینه نیازمند آن هستیم که جامعه

پزشکی با رغبت و با انگیزه و به شکل های مختلف برای رسیدن به تامین امنیت، حرکت کند.
رئیس سازمان نظام پزشکی، در پایان تصریح کرد: نظام پزشکی در کنار جامعه پزشکی به وزارت بهداشت و دولت کمک می کند تا دل مشغولی های جامعه پزشکی مرتفع شود چرا که همدلی و همزبانی از مصادیق روشن جامعه پزشکی است که در حال خدمت رسانی به مردم کشورمان هستند.