بزرگترین گردهمائی پزشکان و کادر آموزشی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی در سمینار آموزشی طرح تكريم بيماران و اربا

بزرگترین گردهمائی پزشکان و کادر آموزشی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی در سمینار آموزشی طرح تكريم بيماران و اربا

 دکتر جنابیان رئيس بيمارستان بوعلي با تاکید بر اینکه در دنياي امروزي مهمترين اصل تحول در سازمان ها مشتري مداري و حفظ ارزش و كرامت انساني و پاسخگو بودن به آنان به عنوان يك وظيفه است تصریح نمود : هدف اصلی از برگزاري اين سمينار ياد آوري اهميت ، باز آموزي و ارتقاء دانش و مهارتهاي كاركنان بيمارستانهاي آموزشي – درماني درنحوه برخورد با بيماران ، خانواده هاي بيماران و دانشجويان بوده است زیرا برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری به عنوان يكي از مهمترين و مؤثرترين برنامه ها در طرح تحول نظام سلامت شناخته شد ه است .
رئيس بيمارستان بوعلي افزود : اين برنامه كه در سراسر كشور به خصوص بيمارستانهاي آموزشي درماني با نام طرح تكريم ارباب رجوع و در راستاي سياست مردم سالاري دولتي در حال اجرا است ، مي تواندنقطه عطفي در جهت بهبود و توسعه بيمارستان باشد .
وي با اشاره به پاره اي از بندهاي طرح تكريم بيماران و ارباب رجوع بيان داشت : زماني رضايت مردم و ارباب رجوع از سيستم وبيمارستان حاصل مي آيد كه در درجه نخست اعتقاد كامل به نقش و جايگاه مشتري و ارباب رجوع دربقاء و تداوم كاري سازمان و همچنین آشنائی مراجعين با وظائف و مسئوليتهاي بيمارستان و پرسنل اعم از پزشكان ، پرستاران ، كاركنان وجود داشته باشد .
رئیس بیمارستان بوعلی با تاکید براهمیت بیمار و جایگاه خانواده های انها در ارائه مراقبت و کیفیت توآم با تکریم و حفظ کرامات انسانی متذکر شد داشتن برخورد مناسب با بیمار و همراهان مکمل ارائه خدمات باکیفیت در بیمارستان است وهر يك از این عوامل راه هاي رسيدن به هدف را هموار می سازد .
وی آگاهي مردم از نحوه و مراحل انجام کارها ، آشنائي مراجعين و خانواده هاي آنان با قوانين و مقررات مربوط به فعاليت ها ، بوجود آوردن محيطي جهت بيان نظرات و پيشنهادها و احيانا شکايات مردم ، استفاده از نظرات مردم و کارشناسان جهت اصلاح روشهاي انجام کاررا موجب افزايش اثر بخشي و کارائي در بيمارستان و کسب رضايت ارباب رجوع از بيمارستان برشمرد .
دكتر جنابيان در باره هدف از برگزاري اين سمينار اعلام نمود : ياد آوري اهميت ، باز آموزي و ارتقاء دانش و مهارتهاي كاركنان بيمارستانهاي آموزشي – درماني در برخورد با بيماران ، خانواده هاي بيماران و دانشجويان بوده است .
شايان ذكر است : در این سمینار آموزشی که با استقبال چشمگير اساتيد ، پرستاران و كارمندان بيمارستان هاي تحت پوشش واحد علوم پزشكي روبرو شد ٰ دکترآرش جنابيان رييس بيمارستان بوعلي ، دكتر خليل علي محمد زاده معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي حجه السلام و المسلمين تاج آبادي نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه ، دكتر راز افشاء عضو هيات علمي و استاد روانپزشكي و دكتر ميرزايي مدير بيمارستان بوعلي با پرداختن به زواياي گوناگون اجتماعي ، فرهنگي ،اخلاقي انساني و فني به بررسي و تحليل موضوع تكريم بيماران و ارباب رجوع پرداختند .