گروه کتب

STATISTICAL DRUG REGULATION 2015 - فارماکولوژی
STATISTICAL DRUG REGULATION 2015

129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
PEPTIDE CHEMISTRY AND DRUG DESIGN 2015 - فارماکولوژی
PEPTIDE CHEMISTRY AND DRUG DESIGN 2015

129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
VACCINOLOGY 2015 - فارماکولوژی
VACCINOLOGY 2015

149,200 تومان
104,440 تومان
29,200 تومان
ANTI BIOTICS  2015 - فارماکولوژی
ANTI BIOTICS 2015

149,200 تومان
104,440 تومان
29,200 تومان
PHARMACOLOGY TEST PREP 2015 - فارماکولوژی
PHARMACOLOGY TEST PREP 2015

169,200 تومان
118,440 تومان
29,200 تومان
BIOACTIVE NATURAL PRODUCT 2015 - فارماکولوژی
BIOACTIVE NATURAL PRODUCT 2015

199,200 تومان
139,440 تومان
29,200 تومان
 2015 NURSING DRUG REFRENCE - فارماکولوژی
2015 NURSING DRUG REFRENCE

449,200 تومان
314,440 تومان
39,200 تومان
Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses 8th 2018 - فارماکولوژی
Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses 8th 2018

199,200 تومان
139,440 تومان
49,200 تومان
DRUG DURING PREGNANCY 2015 - فارماکولوژی
DRUG DURING PREGNANCY 2015

299,200 تومان
209,440 تومان
29,200 تومان
DAVIS DRUG GUID FOR NURSES 2015 - فارماکولوژی
DAVIS DRUG GUID FOR NURSES 2015

469,200 تومان
328,440 تومان
39,200 تومان
 REMINGTON AN INTRODUCTIN PHARMACY 2013 - فارماکولوژی
REMINGTON AN INTRODUCTIN PHARMACY 2013

199,200 تومان
139,440 تومان
29,200 تومان
EXPERT REPORT WRITING TOXICOLOGY 2014 - فارماکولوژی
EXPERT REPORT WRITING TOXICOLOGY 2014

129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
ANTINEOPLASTIC DTUG 2015 - فارماکولوژی
ANTINEOPLASTIC DTUG 2015

99,200 تومان
69,440 تومان
15,000 تومان
RE - INVENTING DRUG DEVELOPMENT 2015 - فارماکولوژی
RE - INVENTING DRUG DEVELOPMENT 2015

99,200 تومان
69,440 تومان
24,200 تومان
COMPREHENSIVE REVIEW PHARMACOLOGY SHARGEL 2013 - فارماکولوژی
COMPREHENSIVE REVIEW PHARMACOLOGY SHARGEL 2013

249,200 تومان
174,440 تومان
29,200 تومان
 2016 HAND BOOK APPLIED THERPEUTIC - فارماکولوژی
2016 HAND BOOK APPLIED THERPEUTIC

499,200 تومان
349,440 تومان
69,200 تومان
PHARMACOLOGY RANG 2016 - فارماکولوژی
PHARMACOLOGY RANG 2016

249,200 تومان
174,440 تومان
29,200 تومان
PDR 69  2015 - فارماکولوژی
PDR 69 2015

1,999,200 تومان
1,399,440 تومان
59,200 تومان
CLARK ANALYSIS OF DRUG AND POISONS 2012 - فارماکولوژی
CLARK ANALYSIS OF DRUG AND POISONS 2012

699,200 تومان
489,440 تومان
59,200 تومان
Principles of Pharmacology 2016 - فارماکولوژی
Principles of Pharmacology 2016

369,200 تومان
258,440 تومان
29,200 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Pulmonary Pathology- An Atlas and Text 2 Vol Tabdili 2019 - پاتولوژی
Pulmonary Pathology- An Atlas and Text 2 Vol Tabdili 2019

799,200 تومان
559,440 تومان
59,200 تومان
Skull Base Surgery: Strategies 2019 - نورولوژی
Skull Base Surgery: Strategies 2019

299,200 تومان
209,440 تومان
39,200 تومان
Rare Kidney Tumors: Comprehensive Multidisciplinary Management and Emerging Therapies 2019 - داخلی کلیه
Rare Kidney Tumors: Comprehensive Multidisciplinary Management and Emerging Therapies 2019

169,200 تومان
118,440 تومان
24,200 تومان
The Shoulder Made Easy 2019 - اورتوپدی
The Shoulder Made Easy 2019

349,200 تومان
244,440 تومان
39,200 تومان
 Weedon s Skin Pathology Essentials 2nd Edition 2017 - پاتولوژی
Weedon s Skin Pathology Essentials 2nd Edition 2017

399,200 تومان
279,440 تومان
39,200 تومان
درسنامه جامع طب اورژانس (بیماری های ریه و مراقبت های بحرانی) برمبنای روزن 2018 - اورژانس
درسنامه جامع طب اورژانس (بیماری های ریه و مراقبت های بحرانی) برمبنای روزن 2018

89,000 تومان
89,000 تومان
دکتر برای خودم میوه های ایران زمین (دکترفهیمی) - کتاب های فارسی انتشارات
دکتر برای خودم میوه های ایران زمین (دکترفهیمی)

18,000 تومان
18,000 تومان
ExpertDDx Brain and Spine 2018 - رادیولوژی
ExpertDDx Brain and Spine 2018

399,200 تومان
279,440 تومان
59,200 تومان
ExpertDDx Abdomen and Pelvis 2017 - رادیولوژی
ExpertDDx Abdomen and Pelvis 2017

299,200 تومان
209,440 تومان
39,200 تومان
Kryger s Sleep Medicine Review- A Problem-Oriented Approach 2020 - داخلی
Kryger s Sleep Medicine Review- A Problem-Oriented Approach 2020

169,200 تومان
118,440 تومان
39,200 تومان
Dulcan s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry 2016 - روانپزشکی
Dulcan s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry 2016

999,200 تومان
699,440 تومان
59,000 تومان
Practical Soft Tissue Pathology- A Diagnostic Approach 2019 - پاتولوژی
Practical Soft Tissue Pathology- A Diagnostic Approach 2019

349,200 تومان
244,440 تومان
39,200 تومان
Clinical Psychopharmacology: Principles and Practice 2019 - روانپزشکی
Clinical Psychopharmacology: Principles and Practice 2019

499,200 تومان
349,440 تومان
39,200 تومان
Roitt s Essential Immunology 2017 - ایمونولوژی
Roitt s Essential Immunology 2017

499,200 تومان
349,440 تومان
Specialty Imaging Arthrography 2018 - رادیولوژی
Specialty Imaging Arthrography 2018

169,200 تومان
118,440 تومان
39,200 تومان
Rang & Dale s Pharmacology 2020 - فارماکولوژی
Rang & Dale s Pharmacology 2020

499,200 تومان
349,440 تومان
59,000 تومان
Berek & Novak
Berek & Novak's Gynecology 2020 اورزینال

900,000 تومان
780,000 تومان
Critical Care Medicine: Principles of Diagnosis and Management in the Adult 2 vol 2019+ video - بیهوشی
Critical Care Medicine: Principles of Diagnosis and Management in the Adult 2 vol 2019+ video

699,200 تومان
489,440 تومان
169,200 تومان
سوالات آزمون ارتقاء 1397 طب اورژانس به همراه پاسخنامه تشریحی - اورژانس
سوالات آزمون ارتقاء 1397 طب اورژانس به همراه پاسخنامه تشریحی

49,000 تومان
49,000 تومان
کمک های اولیه (دکتر دادبخش) - اورژانس
کمک های اولیه (دکتر دادبخش)

29,500 تومان
29,500 تومانپنل کاربری

نام کاربری :
کلمه عبور :

تازه های نشر