گروه کتب

Operative Microsurgery2015 - جراحی
2,399,200 تومان
1,680,000 تومان
150,000 تومان
Clinical Anesthesia (SAE)2022 - بیهوشی
4,299,200 تومان
3,000,000 تومان
150,000 تومان
Leukaemia Diagnosis, 6th Edition2024 - فرهنگ عمومی و لوازم تحریر
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Clinical Surgery(2024) 4th Edition - جراحی
2,499,200 تومان
1,750,000 تومان
150,000 تومان
Microbiology,(2020) 3rd Edition - میکروب شناسی و انگل
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Water Fitness Progressions 2019 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
149,200 تومان
104,440 تومان
24,200 تومان
The NeuroICU Board Review 2018 - نورولوژی
249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
Uworld usmle step 2- 2020-38 vol +DVd - آزمون های امریکا Step 2
29,999,200 تومان
19,500,000 تومان
1,299,200 تومان
Drug Screening Methods  2016 - فارماکولوژی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
MURTAGH GENERAL PRACTICE 2 vol 2018 full color - آزمون های استرالیا
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
150,000 تومان
Oxford Textbook of Medicine 8 Vol 2020 - داخلی
12,999,200 تومان
9,100,000 تومان
150,000 تومان