جزییات کتاب MODERN MEDICAL TOXICOLOGY 4th Edition 2013

طبقه : فارماکولوژی

سم شناسی پزشکی مدرن

MODERN MEDICAL TOXICOLOGY 4th Edition 2013

MODERN MEDICAL TOXICOLOGY 4th Edition  2013 - فارماکولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

9350259656-9789350259658

قطع:

رحلی

ناشر:

Jpb

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

4th Edition-2013

نوع جلد:

هارد/سیمی

قیمت خرید کتاب : 279,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 49,200 تومان

جزییات بیشتر :

The need for a book exclusively designed to meet the needsofindian physicians was dire, and it was at such a time thatauthorwrote the first edition of modern medical toxicology, takinggreatcare to incorporate only information that was currentandpractically useful. In order to make it interesting tomedicalstudents, author had included a number of case histories,anecdotesand quotations. But, over a period of time, authorrealised thatthe information content with regard to toxicology formedicos hadimproved considerably in recent textbooks of forensicmedicine (apossible, positive fallout of mmt), and the focus,therefore,should shift exclusively to physicians. Table of contents section 1: general principles section 2: corrosive (caustic) poisons section 3: chemical poisons section 4: organic poisons (toxins) section 5: neurotoxic poisons section 6: cardiovascular poisons section 7: asphyxiant poisons section 8: hydrocarbons and pesticides section 9: miscellaneous drugs and poisons section 10

The need for a book exclusively designed to meet the needsofindian physicians was dire, and it was at such a time thatauthorwrote the first edition of modern medical toxicology, takinggreatcare to incorporate only information that was currentandpractically useful. In order to make it interesting tomedicalstudents, author had included a number of case histories,anecdotesand quotations. But, over a period of time, authorrealised thatthe information content with regard to toxicology formedicos hadimproved considerably in recent textbooks of forensicmedicine (apossible, positive fallout of mmt), and the focus,therefore,should shift exclusively to physicians. Table of contents section 1: general principles section 2: corrosive (caustic) poisons section 3: chemical poisons section 4: organic poisons (toxins) section 5: neurotoxic poisons section 6: cardiovascular poisons section 7: asphyxiant poisons section 8: hydrocarbons and pesticides section 9: miscellaneous drugs and poisons section 10

نیاز به کتابی که به طور انحصاری برای پاسخگویی به پزشکان فاینانس طراحی شده بود بسیار ناخوشایند بود و در چنین زمانی بود که اولین نسخه از سمیت شناسی پزشکی مدرن را به چاپ رساند و از مراقبت های ویژه برای جمع آوری اطلاعاتی بهره مند شد که از لحاظ عملی بسیار مفید بودند. به منظور جالب توجه کردن به آموزه های موضوعی ، نویسنده تعدادی از پرونده های موردی ، نقل قول های حکایتی و نقل قول ها را در بر داشته است. اما در طی یک دوره زمانی ، این واقعیت را تأیید کرد که محتوای اطلاعاتی با توجه به سم شناسی فرمالوکوس در کتابهای درسی اخیر پزشکی قانونی (امکان پذیر ، مثبت بودن میلیمتر) به طور قابل توجهی بهبود یافته است ، و بنابراین تمرکز باید منحصراً به پزشکان منتقل شود. جدول مطالب بخش 1: اصول عمومی بخش 2: سموم خورنده (سوزاننده) بخش 3: سموم شیمیایی بخش 4: سموم آلی (سموم) بخش 5: سموم مغز و اعصاب بخش 6: سموم قلبی و عروقی بخش 7: سموم آسفیکسی بخش 8: هیدروکربن ها و سموم دفع آفات بخش 9: داروهای متفرقه و سموم بخش 10

' style='display:inline-block;background-color: #f6e5f6;border-radius: 5px;border: solid 1px #eccbef;margin: 10px 0px 1px 1px;padding: 1px;'>#333333; font-family: Arial, sans-serif;">نیاز به کتابی که به طور انحصاری برای پاسخگویی به پزشکان فاینانس طراحی شده بود بسیار ناخوشایند بود و در چنین زمانی بود که اولین نسخه از سمیت شناسی پزشکی مدرن را به چاپ رساند و از مراقبت های ویژه برای جمع آوری اطلاعاتی بهره مند شد که از لحاظ عملی بسیار مفید بودند. به منظور جالب توجه کردن به آموزه های موضوعی ، نویسنده تعدادی از پرونده های موردی ، نقل قول های حکایتی و نقل قول ها را در بر داشته است. اما در طی یک دوره زمانی ، این واقعیت را تأیید کرد که محتوای اطلاعاتی با توجه به سم شناسی فرمالوکوس در کتابهای درسی اخیر پزشکی قانونی (امکان پذیر ، مثبت بودن میلیمتر) به طور قابل توجهی بهبود یافته است ، و بنابراین تمرکز باید منحصراً به پزشکان منتقل شود. جدول مطالب بخش 1: اصول عمومی بخش 2: سموم خورنده (سوزاننده) بخش 3: سموم شیمیایی بخش 4: سموم آلی (سموم) بخش 5: سموم مغز و اعصاب بخش 6: سموم قلبی و عروقی بخش 7: سموم آسفیکسی بخش 8: هیدروکربن ها و سموم دفع آفات بخش 9: داروهای متفرقه و سموم بخش 10

, خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 1294 مرتبه

محصولات مشابه
Pharmacovigilance  A Practical Approach 2018 - فارماکولوژی
269,200 تومان
24,200 تومان
1,999,200 تومان
49,200 تومان