جزییات کتاب Clinical Ultrasound 2011

طبقه : رادیولوژی

Clinical Ultrasound 2011

Clinical Ultrasound  2011 - رادیولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 419,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 49,200 تومان

محصولات مشابه
199,200 تومان
39,200 تومان
CT AND MRI OF THE WHOLE BODY HAAGA 3 Vol  2017 - رادیولوژی
1,499,200 تومان
69,200 تومان
199,200 تومان
39,200 تومان