جزییات کتاب Obstetrics & Gynaecology: An Evidence-based.. 2015

طبقه : زنان و مامایی

زنان و زایمان: متنی مبتنی بر شواهد برای MRCOG

Obstetrics & Gynaecology: An Evidence-based.. 2015

Obstetrics & Gynaecology: An Evidence-based.. 2015 - زنان و مامایی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

9781482233827

قطع:

رحلی

ناشر:

CRC Press

تعداد صفحات:

976

سال و نوبت چاپ:

3edition 2015

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 699,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 489,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 69,200 تومان

جزییات بیشتر :

Modelled after the current MRCOG curriculum, the new edition of this bestselling book provides all the information a specialist registrar in obstetrics and gynaecology or senior house officer needs during training or when preparing for the MRCOG examination.

Modelled after the current MRCOG curriculum, the new edition of this bestselling book provides all the information a specialist registrar in obstetrics and gynaecology or senior house officer needs during training or when preparing for the MRCOG examination.

Obstetrics & Gynaecology: An Evidence-based Text for MRCOG covers the latest professional guidelines and developments in obstetrics and gynaecology and continues to provide an easily accessible source of information for those practising as specialists.

Obstetrics & Gynaecology: An Evidence-based Text for MRCOG covers the latest professional guidelines and developments in obstetrics and gynaecology and continues to provide an easily accessible source of information for those practising as specialists.

The book’s subsections within obstetrics and gynaecology are divided in line with the RCOG trainee logbook. The text is consistently structured throughout to ensure ease of reference with standardized headings including definitions, incidence, aetiology, investigations and management.

 

The book’s subsections within obstetrics and gynaecology are divided in line with the RCOG trainee logbook. The text is consistently structured throughout to ensure ease of reference with standardized headings including definitions, incidence, aetiology, investigations and management.

 

Focusing on standards and an evidence-based approach, each chapter includes material on MRCOG standards in an easy-to-consult format. Information on evidence-based medicine is also included to provide a rapid summary of the evidence relating to the interventions and treatments discussed. This text will continue to be an invaluable companion to the higher training of obstetricians and gynaecologists and a useful ready reference for those in established practice.

Focusing on standards and an evidence-based approach, each chapter includes material on MRCOG standards in an easy-to-consult format. Information on evidence-based medicine is also included to provide a rapid summary of the evidence relating to the interventions and treatments discussed. This text will continue to be an invaluable companion to the higher training of obstetricians and gynaecologists and a useful ready reference for those in established practice.

 

 

 

 

 

 

نسخه جدید این کتاب پرفروش با الگوبرداری از برنامه درسی فعلی MRCOG ، کلیه اطلاعاتی را که یک ثبت کننده متخصص در زنان و زایمان یا افسر ارشد خانه نیاز دارد در حین آموزش یا هنگام آماده سازی برای امتحان MRCOG ، ارائه می دهد.

نسخه جدید این کتاب پرفروش با الگوبرداری از برنامه درسی فعلی MRCOG ، کلیه اطلاعاتی را که یک ثبت کننده متخصص در زنان و زایمان یا افسر ارشد خانه نیاز دارد در حین آموزش یا هنگام آماده سازی برای امتحان MRCOG ، ارائه می دهد.زنان و زایمان: متنی مبتنی بر شواهد برای MRCOG آخرین رهنمودهای حرفه ای و تحولات زنان و زایمان را پوشش می دهد و همچنان به ارائه یک منبع اطلاعاتی به راحتی در دسترس برای افرادی که به عنوان متخصص عمل می کنند ، ادامه می دهد.

زنان و زایمان: متنی مبتنی بر شواهد برای MRCOG آخرین رهنمودهای حرفه ای و تحولات زنان و زایمان را پوشش می دهد و همچنان به ارائه یک منبع اطلاعاتی به راحتی در دسترس برای افرادی که به عنوان متخصص عمل می کنند ، ادامه می دهد.زیرمجموعه های این کتاب در زمینه زنان و زایمان در راستای دفترچه کارورزی RCOG تقسیم می شود. متن به طور مداوم در کل ساختار یافته است تا از سهولت مراجعه با عناوین استاندارد شامل تعاریف ، وقایع ، اتیولوژی ، تحقیقات و مدیریت اطمینان حاصل کند.

زیرمجموعه های این کتاب در زمینه زنان و زایمان در راستای دفترچه کارورزی RCOG تقسیم می شود. متن به طور مداوم در کل ساختار یافته است تا از سهولت مراجعه با عناوین استاندارد شامل تعاریف ، وقایع ، اتیولوژی ، تحقیقات و مدیریت اطمینان حاصل کند.با تمرکز بر روی استانداردها و یک رویکرد مبتنی بر شواهد ، هر فصل شامل مطالبی در مورد استانداردهای MRCOG در قالبی آسان برای مشاوره است. اطلاعات مربوط به داروی مبتنی بر شواهد نیز برای ارائه خلاصه ای سریع از شواهد مربوط به مداخلات و درمانهای مورد بحث ارائه شده است. این متن همچنان یک همراه ارزشمند برای آموزش عالی متخصصان زنان و زایمان و یک مرجع آماده مفید برای افرادی است که در عمل ثابت شده اند.

' style='display:inline-block;background-color: #f6e5f6;border-radius: 5px;border: solid 1px #eccbef;margin: 10px 0px 1px 1px;padding: 1px;'>#333333; font-family: Amazon Ember, Arial, sans-serif;">با تمرکز بر روی استانداردها و یک رویکرد مبتنی بر شواهد ، هر فصل شامل مطالبی در مورد استانداردهای MRCOG در قالبی آسان برای مشاوره است. اطلاعات مربوط به داروی مبتنی بر شواهد نیز برای ارائه خلاصه ای سریع از شواهد مربوط به مداخلات و درمانهای مورد بحث ارائه شده است. این متن همچنان یک همراه ارزشمند برای آموزش عالی متخصصان زنان و زایمان و یک مرجع آماده مفید برای افرادی است که در عمل ثابت شده اند.

, خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, usmle, usmleiran, usmle ایران, مرکز تخصصی usmle در ایران, 2021, 2022, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 1603 مرتبه

محصولات مشابه
16,992,000 تومان
199,200 تومان