جزییات کتاب The APRNs Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2018

طبقه : فارماکولوژی

The APRNs Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2018

The APRNs Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2018 - فارماکولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 188,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 29,200 تومان

محصولات مشابه
199,200 تومان
29,200 تومان
Pharmacology and the Nursing Process  2015 - فارماکولوژی
349,200 تومان
29,200 تومان
Ethnopharmacology  2015 - فارماکولوژی
199,200 تومان
29,200 تومان
Drug Calculations  2015 - فارماکولوژی
199,200 تومان
29,200 تومان
169,200 تومان
29,200 تومان