جزییات کتاب Clinical Immunology: Principles and Practice 2 vol 2019

طبقه : ایمونولوژی

Clinical Immunology: Principles and Practice 2 vol 2019

Clinical Immunology: Principles and Practice 2 vol  2019 - ایمونولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 489,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 49,200 تومان

محصولات مشابه
 Immunology for Medical Students  2016 - ایمونولوژی
129,200 تومان
29,200 تومان
THE  IMMUNE  SYSTEM  2015 - ایمونولوژی
229,200 تومان
29,200 تومان
IMMUNOLOGY  A SHORT  COURSE  2015 - ایمونولوژی
169,200 تومان
29,200 تومان
129,200 تومان
29,200 تومان