جزییات کتاب Flipping the Nursing Classroom: Where Active Learning Meets Technology 2017

طبقه : پرستاری

Flipping the Nursing Classroom: Where Active Learning Meets Technology 2017

Flipping the Nursing Classroom: Where Active Learning Meets Technology 2017 - پرستاری

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

9781284101577

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 139,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 42,200 تومان

محصولات مشابه
159,200 تومان
Rapid Adult Nursing 2017 - پرستاری
99,200 تومان
22,200 تومان
WONG  PEDIATRIC NURSING  2013 - پرستاری
399,200 تومان