جزییات کتاب

طبقه : خلاصه دروس

سوالات پیش کاورزی تمام قطب های کشوری دروس مینور اسفند 97

ISBN:

9786008010913

قیمت خرید کتاب : 100,000 تومان

جزییات بیشتر :

' style='display:inline-block;background-color: #f6e5f6;border-radius: 5px;border: solid 1px #eccbef;margin: 10px 0px 1px 1px;padding: 1px;'>#eccbef; margin: 10px 0px 1px 1px; padding: 1px;" href="../../../search/?Search=مازور">, #مازور , ' style='display:inline-block;background-color: #f6e5f6;border-radius: 5px;border: solid 1px #eccbef;margin: 10px 0px 1px 1px;padding: 1px;'>#eccbef; margin: 10px 0px 1px 1px; padding: 1px;" href="../../../search/?Search=پیش کارورزی">, #پیش کارورزی , ' style='display:inline-block;background-color: #f6e5f6;border-radius: 5px;border: solid 1px #eccbef;margin: 10px 0px 1px 1px;padding: 1px;'>#eccbef; margin: 10px 0px 1px 1px; padding: 1px;" href="../../../search/?Search=قطب">, #قطب , ' style='display:inline-block;background-color: #f6e5f6;border-radius: 5px;border: solid 1px #eccbef;margin: 10px 0px 1px 1px;padding: 1px;'>#eccbef; margin: 10px 0px 1px 1px; padding: 1px;" href="../../../search/?Search=تست</p><p>پاسخ های تشریحی و مفهمومی</p><p>بررسی تحلیلی سایر گزینه ها</p><p>انتخاب تست های مهم و ایده دار جهت مرور سریع</p><p>بولد کردن نکات مهم تر در پاسخ سوالات</p>">, #تست

پاسخ های تشریحی و مفهمومی

بررسی تحلیلی سایر گزینه ها

انتخاب تست های مهم و ایده دار جهت مرور سریع

بولد کردن نکات مهم تر در پاسخ سوالات

,

, #

سوالات پیش کاورزی تمام قطب های کشوری دروس ماژور اسفند 97

,

بازدید : 27 مرتبه

سفارش : 0 مرتبهپنل کاربری

نام کاربری :
کلمه عبور :

تازه های نشر