جزییات کتاب Principles of Toxicology Testing 2013

طبقه : ایمونولوژی

اصول تست سم شناسی

Principles of Toxicology Testing 2013

Principles of Toxicology Testing 2013 - ایمونولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

ISBN-13: 978-1842145289 ISBN-10: 9781842145289

قطع:

رحلی

ناشر:

CRC Press

تعداد صفحات:

362

سال و نوبت چاپ:

2edition 2013

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 499,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 349,440 تومان

جزییات بیشتر :

Nationally, toxicology programs have evolved from a traditional exploration of the chemistry and applied toxicity of chemicals and drugs to a more comprehensive study of toxicology and toxicology testing as independent entities. Consequently, the second edition of Principles of Toxicology Testing starts with basic toxicological principles, including absorption, distribution, metabolism, and elimination of toxins, including chemicals and drugs. The book then continues with animal (in vivo) and in vitro toxicology testing methods associated with toxicological analysis and preclinical drug development.

As in the first edition, the book begins with an introduction into the fundamentals of toxicology (Section I) to prepare readers for the subsequent topics and continues through with a discussion of toxicokinetics and human risk assessment. This introductory material is useful in understanding the applications of toxicology testing.

Section II describes the fundamental principles of toxicology testing in animals in greater detail. This section describes acute toxicity studies as well as subchronic and chronic studies performed on animals. Special emphasis is placed on study design and determination of classical indicators for acute and chronic testing, such as the LD50. The book examines other short- and long-term animal toxicity testing methodologies, including dermal, ocular, and reproductive toxicity testing. In addition, mutagenicity and carcinogenicity studies are also discussed in separate chapters.

Section III introduces and discusses in vitro alternatives to animal toxicology tests. This section emphasizes cell culture methodology and cellular methods for acute systemic toxicity, target organ toxicity, and local toxicity. The contributors present the advantages and disadvantages of alternative methods. They also describe the use of high-throughput screening and its applications, the concepts of standardization and validation of in vitro techniques (especially large, organized validation efforts currently supported by US and EU regulatory agencies), and the theories supporting the development of in vitro methodologies.

This second edition is a must-read for undergraduate and graduate toxicology students. Industrial and academic research centers will also find the text useful for establishing a toxicology testing laboratory.

 

 

در سطح ملی، برنامه های سم شناسی از اکتشاف سنتی شیمی و سمیت کاربردی مواد شیمیایی و داروها به مطالعه جامع تر سم شناسی و آزمایش سم شناسی به عنوان موجودیت های مستقل تکامل یافته اند. در نتیجه، ویرایش دوم اصول تست سم شناسی با اصول اولیه سم شناسی، از جمله جذب، توزیع، متابولیسم و حذف سموم از جمله مواد شیمیایی و داروها آغاز می شود. سپس این کتاب با روش‌های آزمایش سم‌شناسی حیوانی (in vivo) و آزمایشگاهی مرتبط با تجزیه و تحلیل سم‌شناسی و توسعه داروهای پیش‌بالینی ادامه می‌یابد. مانند نسخه اول، کتاب با مقدمه ای بر مبانی سم شناسی (بخش اول) شروع می شود تا خوانندگان را برای موضوعات بعدی آماده کند و با بحث در مورد سموم سینتیک و ارزیابی خطر انسانی ادامه می یابد. این مطلب مقدماتی در درک کاربردهای آزمایش سم شناسی مفید است. بخش دوم اصول اساسی آزمایش سم شناسی در حیوانات را با جزئیات بیشتری شرح می دهد. این بخش مطالعات سمیت حاد و همچنین مطالعات مزمن و مزمن انجام شده بر روی حیوانات را شرح می دهد. تاکید ویژه بر طراحی مطالعه و تعیین شاخص های کلاسیک برای آزمایش حاد و مزمن، مانند LD50 است. این کتاب به بررسی سایر روش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تست سمیت حیوانات، از جمله تست سمیت پوستی، چشمی و تولید مثلی می‌پردازد. علاوه بر این، مطالعات جهش زایی و سرطان زایی نیز در فصل های جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. بخش III جایگزین های آزمایشگاهی برای آزمایش های سم شناسی حیوانی را معرفی و مورد بحث قرار می دهد. این بخش بر روش‌شناسی کشت سلولی و روش‌های سلولی برای سمیت سیستمیک حاد، سمیت اندام هدف و سمیت موضعی تأکید دارد. مشارکت کنندگان مزایا و معایب روش های جایگزین را ارائه می کنند. آنها همچنین استفاده از غربالگری با توان عملیاتی بالا و کاربردهای آن، مفاهیم استانداردسازی و اعتبارسنجی تکنیک‌های آزمایشگاهی (به ویژه تلاش‌های بزرگ و سازمان‌یافته اعتبارسنجی که در حال حاضر توسط آژانس‌های نظارتی ایالات متحده و اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌شوند) و تئوری‌های حمایت کننده از توسعه in vitro را توصیف می‌کنند. روش شناسی ها این نسخه دوم برای دانشجویان سم شناسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد باید مطالعه شود. مراکز تحقیقاتی صنعتی و دانشگاهی نیز متن را برای ایجاد آزمایشگاه تست سم شناسی مفید خواهند یافت.

خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, usmle, usmleiran, usmle ایران, مرکز تخصصی usmle در ایران, 2021, 2022, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 52 مرتبه

محصولات مشابه
THE  IMMUNE  SYSTEM  2021 - ایمونولوژی
599,200 تومان
29,200 تومان
 Handbook of Practical Immunohistochemistry 2015 - ایمونولوژی
699,200 تومان
49,200 تومان