جزییات کتاب USMLE IMAGES FOR THE BOARDS 2013

طبقه : آزمون های امریکا Step 1

USMLE IMAGES FOR THE BOARDS 2013

USMLE  IMAGES FOR THE BOARDS  2013 - آزمون های امریکا Step 1

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 149,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 104,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 49,200 تومان

محصولات مشابه
399,200 تومان
49,200 تومان