جزییات کتاب RE - INVENTING DRUG DEVELOPMENT 2015

طبقه : فارماکولوژی

RE - INVENTING DRUG DEVELOPMENT 2015

RE - INVENTING  DRUG DEVELOPMENT  2015 - فارماکولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 69,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 24,200 تومان

محصولات مشابه
199,200 تومان
29,200 تومان
NEONATAL FORMULARY  2014 - فارماکولوژی
399,200 تومان
29,200 تومان
Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents  2015 - فارماکولوژی
399,200 تومان
29,200 تومان
249,200 تومان
29,200 تومان