جزییات کتاب RE - INVENTING DRUG DEVELOPMENT 2015

طبقه : فارماکولوژی

RE - INVENTING DRUG DEVELOPMENT 2015

RE - INVENTING  DRUG DEVELOPMENT  2015 - فارماکولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 69,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 24,200 تومان

محصولات مشابه
Clinical Pharmacy Pocket Companion 2015

199,200 تومان
29,200 تومان
BIOACTIVE NATURAL  PRODUCT  2015 - فارماکولوژی
BIOACTIVE NATURAL PRODUCT 2015

199,200 تومان
29,200 تومان
DRUG INFORMATION  HAND BOOK  2016 - فارماکولوژی
DRUG INFORMATION HAND BOOK 2016

699,200 تومان
69,200 تومان
COMPREHENSIVE REVIEW PHARMACOLOGY  SHARGEL  2013 - فارماکولوژی
COMPREHENSIVE REVIEW PHARMACOLOGY SHARGEL 2013

249,200 تومان
29,200 تومان
Drug-Like Properties Concepts, Structure Design and Methods  2016 - فارماکولوژی
Drug-Like Properties Concepts, Structure Design and Methods 2016

199,200 تومان
29,200 تومان