فراموشی رمز عبور


نکته های پشت شیشه

  • رسیدن به حالتی که از هر گونه امیدی دست بشویی،یکی از تعاریف جهنم است. میلان کوندرا   1399/8/03
  • سه چیز را همیشه در خودت نگه دار؛گرسنگی ات را سر سفره دگران.زبانت را در جمع.چشمت را در خانه یک دوست.   1399/7/30
  • انوشیروان از بزرگمهر پرسید : ملک ایران چگونه ویران شود؟ وی پاسخ داد : کارهای بزرگ را به دست آدمهای کوچک بده و آدم های بزرگ را تحقیر کن، ملک خود ویران شود...!   1399/7/29

فروش ویژه

موردی ثبت نشده است .