ورود به سایت


رمز خود را فراموش کرده اید؟

نکته های پشت شیشه

  • شناختن خود آغاز خرد است.(فروید)   1398/12/01
  • ممکن است شما مسئول زمین خوردنتان نباشید اما، مسئول از جا بلند شدنتان هستید....(آنتونی رابینز)   1398/11/29
  • دوستان کهنه و آزموده را ، با پنجه هایت نگه دار ولی هر تازه وارد نا آزموده ای را به دوستی مگزین تا شرافتت لکه دار نشود.. (شکسپیر)   1397/6/20

فروش ویژه

موردی ثبت نشده است .