انتشارات تیمورزاده نوین
نکته های پشت شیشه :
 • اگر هدف برایت مهم است راهی پیدا خواهی کرد . در غیر این صورت بهانه پیدا می کنی . (1394/7/07)
 • اگز برای اینکه آدم خوبی هستی پاداشی زا طلب میکنی آدم خوبی نیستی!!!! (1394/7/09)
 • خداوند برای هر کس همون فدر وجود داره که اون به خدا ایمان داره . پس این یه رابطه دو طرفه اس. (1394/7/12)
 • مهم ترین کسی که در جهان باید با او صادق باشیم خودمان هستیم (1394/7/20)
 • اکثر انسانها قسمت عمده عمر خود را صرف فکر کردن به عمری می کنند که تلف کرده اند .در حالی که مینوانند به آینده ای فکر کنند که هنوز فرصت ساختن آن را دارند . لودویک بتهوون (1394/8/04)
 • خود را طلبکار و بدهکار کسی ندانید انسان سالم نه طلبکار است و نه بدهکار ، بلکه بی حساب است. (1394/8/17)
 • تفاوت زیادی است بین ساده بینی که یک مهارت است با ساده لوحی که یک حماقت است. (1394/8/20)
 • خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد ، خواستن باید با برخاستن همراه باشد (1394/9/10)
 • من مشکلات زیادی در زندگی دارم ولی لب های من از آن ها خبر ندارند. آن ها همیشه میخندند.(چارلی چاپلین) (1394/9/17)
 • زندگی می گذرد...در حالی که ما دائمامنتظر فرا رسیدن لحظه ی مناسب برای دست به کار شدن هستیم. (پائولوکوئلیو) (1394/9/17)

گروه USMLE

KAPLAN STEP 2 MEDICINE 2014

139200 تومان
KAPLAN STEP 2 SURGERY 2014

79200 تومان
KAPLAN STEP 2 PEDIATRIC 2014

89200 تومان
KAPLAN STEP 2 PSYCHIATRY 2014

79200 تومان
KAPLAN STEP 2 GYNECOLOGY 2014

89200 تومان
KAPLAN STEP 1 PHYSIOLOGY 2015

69200 تومان
KAPLAN STEP 1 PHARMACOLOGY 2015

79200 تومان
KAPLAN STEP 1 PATHOLOGY 2015

69200 تومان
KAPLAN STEP 1 IMMUNOLOGY 2015

39200 تومان
KAPLAN STEP 1 MICROBIOLOGY 2015

69200 تومان
KAPLAN STEP 1 BEHAVIERAL 2014

39200 تومان
KAPLAN STEP 1 BIOCHEMISTRY 2015

69200 تومان
KSPLAN STEP 1 ANATOMY 2015

169200 تومان
KAPLAN STEP 1 Q BOOK 2013

99200 تومان
KAPLAN STEP 2 Q BOOK 2013

49200 تومان
PATHOLOGY GOLJAN 2014

249200 تومان
MCCEE SAMPLE QUESTION 2010

49200 تومان
MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010

79200 تومان
ESSENTAIL CANADA EXAM 2010

74200 تومان
TORONTO NOTES 2015

339200 تومانکتب زیر چاپ

 • موردی ثبت نشده است .

سالنامه تندرستی

تازه های نشر

 • موردی ثبت نشده است .

پیش فروش

موردی ثبت نشده است .