انتشارات تیمورزاده نوین
نکته های پشت شیشه :
 • اگر هدف برایت مهم است راهی پیدا خواهی کرد . در غیر این صورت بهانه پیدا می کنی . (1394/7/07)
 • اگز برای اینکه آدم خوبی هستی پاداشی زا طلب میکنی آدم خوبی نیستی!!!! (1394/7/09)
 • خداوند برای هر کس همون فدر وجود داره که اون به خدا ایمان داره . پس این یه رابطه دو طرفه اس. (1394/7/12)
 • مهم ترین کسی که در جهان باید با او صادق باشیم خودمان هستیم (1394/7/20)
 • اکثر انسانها قسمت عمده عمر خود را صرف فکر کردن به عمری می کنند که تلف کرده اند .در حالی که مینوانند به آینده ای فکر کنند که هنوز فرصت ساختن آن را دارند . لودویک بتهوون (1394/8/04)
 • خود را طلبکار و بدهکار کسی ندانید انسان سالم نه طلبکار است و نه بدهکار ، بلکه بی حساب است. (1394/8/17)
 • تفاوت زیادی است بین ساده بینی که یک مهارت است با ساده لوحی که یک حماقت است. (1394/8/20)
 • خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد ، خواستن باید با برخاستن همراه باشد (1394/9/10)
 • من مشکلات زیادی در زندگی دارم ولی لب های من از آن ها خبر ندارند. آن ها همیشه میخندند.(چارلی چاپلین) (1394/9/17)
 • زندگی می گذرد...در حالی که ما دائمامنتظر فرا رسیدن لحظه ی مناسب برای دست به کار شدن هستیم. (پائولوکوئلیو) (1394/9/17)
 • خدا دهن و دندون را فقط برای جویدن و خوردن نداده. حرف هم باید مزه مزه کنی و بعد بزنی. (1395/1/16)
 • خوشبختی داشتن این حس است که دل تان نخواهد کس دیگری باشید.جای دیگری زندگی کنید و کار دیگری داشته باشید. (1395/1/17)
 • ادب مثل عطر است.ما برای خودمان استفاده میکنیم اما دیگران هم از آن لذت می برند. (1395/1/18)
 • مردم جوری حرف می زنند که همه چیز را می دانند,اما اگر جرات کنی و سوالی بپرسی آن ها هیچ چیز نمی دانند!(پائولوکوئلیو) (1395/1/19)
 • اگه آنچه قلبا میخواهی را دنبال نکنی ممکنه بقیه عمرت مجبور بشی در آرزوی داشتنش زندگی کنی! (1395/1/21)
 • درصد کمی از انسانها 90 سال عمر می کنند.مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند.(چارلی چاپلین) (1395/1/22)
 • سه واژه مسیر موفقیت را نابود می کند,نمی دانم , نمی توانم,نمی شود و سه واژه کنار هم معجزه می کند , بله من می توانم . (1395/1/25)
 • یادبگیرید که چطور بدون تلفن صحبت کنید,بدون شرط,عشق بورزید,بدون دارو,رویاببینید.بدون سلفی گرفتن بخندید. (1395/1/25)
 • یادمان باشـــد که زمان ما محـــدود است... پس زمانمان را با زندگی کردن در زندگی دیگـــران هدر ندهیم (1395/1/28)
 • گاهی باید دروغ را راست پنداشت وگاهی راست را دروغ ، بی فریب خوردن زندگی سخت است.. (1395/1/31)
 • صعود به اورست 13روز به طول می انجامد اما سقوط از آن فقط8ثانیه. ساختن روابط مدتها به طول می انجامد اما... ازبین بردن آن فقط چند ثانیه. دیوید برنز (1395/2/04)
 • خوشبختی درسه جمله است: تجربه ازدیروز، استفاده از امروز، امید به فردا، ماباسه جمله زندگی را تباه میکنیم: حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا. (1395/2/05)
 • موفقیت دو قانون دارد:1-هیچ وقت تسلیم نشو. 2-قانون دوم،همیشه قانون اول رو بخاطر داشته باش... (1395/2/06)
 • انسان ازسه چیزدرست شده: رنج،کار و عشق. مابخاطر عشق، رنج می کشیم. ازسررنج ، کارمیکنیم وذرپی کار عاشق می شویم. محموددولت آبادی (1395/2/07)
 • دردنیا جای کافی برای همه هست پس به جای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی. چارلی چاپلین (1395/2/08)
 • هر لحظه را زندگی کن . عاشق هر روز باش .زیراقبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد. (1395/2/11)
 • مردم ضعیف تلویزیون های بزرگ دارند و افراد ارزشمند کتابخانه های بزرگ.....(جیم ران) (1395/2/11)

گروه کتب

FIRST AID USMLE STEP 2 CK 2016

249200 تومان
MILLER ANESTHESIA 2015

699200 تومان
BIOCHEMISTRY HARPER 2015

249200 تومان
BIOCHEMISTRY TIETZ 2015

799200 تومان
EMBRYOLOGY LANGMAN 2014

129200 تومان
MEDICAL MICROBIOLOGY JAWETZ 2016

249200 تومان
PHYSIOLOGY GANONG 2015

299200 تومان
BRAUNWALD HEART DISEASE 2015

349200 تومان
PATH WAY PULP 2015

299200 تومان
BURKET ORAL MEDICIN 2015

249200 تومان
CLINICAL PERIODONTOLOGY CARRANZA 2015

239200 تومان
CLINICAL DEMATOLOGY HABIF 2015

399200 تومان
WILLIAMS OBESTRICS 2014

139200 تومان
HARRISON INTERNAL MEDICINE 2015

499200 تومان
CECIL MEDICINE 2015

499200 تومان
CURRENT MEDICAL DIGNOSIS 2016

399200 تومان
ESSENTIAL CECIL 2015

249200 تومان
SLEISENGER GASTROINTESTINAL & LIVER 2015

599200 تومان
PRINCIPLE OF CHEST Roentgenology ... 2015

129200 تومان
NEUROLOGY ADAMS 2015

299200 تومانپنل کاربری

نام کاربری :
کلمه عبور :

تازه های نشر