انتشارات تیمورزاده نوین
نکته های پشت شیشه :
  • ماآدم هاشبیه پیازیم لایه لایه پوسته پوسته.. گاهی تومسیر زندگی زیربارمشکلات پوستمون کنده میشه وگاهی یه اتفاق باعث میشه پوست بندازیم و عوض بشیم. گاهی این پوست کندن ها و پوست انداختن ها اشک خودمون ودیگران در میاره (1395/5/04)
  • میتوان زیبا زیست... نه چنان سخت که ازعاطفه دلگیرشویم، نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد وخوب! لحظه ها میگذرند گرم باشیم پر از فکر وامید... عشق باشیم وسراسر خوزشید. (1395/5/05)
  • صبوری باخانواده عشق است. صبوری با دیگران احترام است. صبوری باخود اعتماد به نفس است. وصبوری درراه خدا ایمان است. (1395/5/06)
  • جهنم جهل انسان و بهشت فهم انسان...! بهشتی جز خرد و اندیشه وجودندارد..! هیچ جهنمی سوزاننده تر از جهل نیست اگر مراقب خودتان نباشید شمارادرتنورخو کباب خواهدکرد. (1395/8/01)
  • آدم زنده به محبت نیازدارد و مرده به فاتحه ولی ما جماعت برعکسیم برای مرده گل می بریم وفاتحه ی زندگی بعضی ها را می خوانیم. (1395/8/05)

گروه کتب

KAPLAN STEP 2 MEDICINE 2016

139200 تومان
KAPLAN STEP 2 SURGERY 2016

79200 تومان
KAPLAN STEP 2 PEDIATRIC 2016

89200 تومان
KAPLAN STEP 2 PSYCHIATRY 2016

79200 تومان
KAPLAN STEP 2 GYNECOLOGY 2016

89200 تومان
KAPLAN STEP 1 PHYSIOLOGY 2016

99200 تومان
KAPLAN STEP 1 PHARMACOLOGY 2016

89200 تومان
KAPLAN STEP 1 PATHOLOGY 2016

79200 تومان
KAPLAN STEP 1 IMMUNOLOGY 2016

49200 تومان
KAPLAN STEP 1 MICROBIOLOGY 2016

49200 تومان
KAPLAN STEP 1 BEHAVIERAL 2016

69200 تومان
KAPLAN STEP 1 BIOCHEMISTRY 2016

89200 تومان
KSPLAN STEP 1 ANATOMY 2016

129200 تومان
DRUG FACT & COMPARISION 2015

499200 تومان
2016 HAND BOOK APPLIED THERPEUTIC

69200 تومان
PHARMACOLOGY KATZUNG & TREVER 2015

199200 تومان
DERMATOLOGY ROOK 2016

899200 تومان
TINTINALI EMERGENCY MEDICINE 2016

549200 تومان
Callen’s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology 2016

299200 تومان
WILLIAMS GYNECOLOGY 2016

349200 تومان



پنل کاربری

نام کاربری :
کلمه عبور :

تازه های نشر