انتشارات تیمورزاده نوین
نکته های پشت شیشه :
 • ماآدم هاشبیه پیازیم لایه لایه پوسته پوسته.. گاهی تومسیر زندگی زیربارمشکلات پوستمون کنده میشه وگاهی یه اتفاق باعث میشه پوست بندازیم و عوض بشیم. گاهی این پوست کندن ها و پوست انداختن ها اشک خودمون ودیگران در میاره (1395/5/04)
 • میتوان زیبا زیست... نه چنان سخت که ازعاطفه دلگیرشویم، نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد وخوب! لحظه ها میگذرند گرم باشیم پر از فکر وامید... عشق باشیم وسراسر خوزشید. (1395/5/05)
 • صبوری باخانواده عشق است. صبوری با دیگران احترام است. صبوری باخود اعتماد به نفس است. وصبوری درراه خدا ایمان است. (1395/5/06)
 • جهنم جهل انسان و بهشت فهم انسان...! بهشتی جز خرد و اندیشه وجودندارد..! هیچ جهنمی سوزاننده تر از جهل نیست اگر مراقب خودتان نباشید شمارادرتنورخو کباب خواهدکرد. (1395/8/01)
 • آدم زنده به محبت نیازدارد و مرده به فاتحه ولی ما جماعت برعکسیم برای مرده گل می بریم وفاتحه ی زندگی بعضی ها را می خوانیم. (1395/8/05)
 • دوتعریف جالب و عمیق: عصبانیت یعنی تنبیه خود به خاطر اشتباه دیگران! کینه یعنی خوردن زهر برای کشتن دیگران! (1395/8/08)
 • فقط یک نفر را میشناسم که معقول و سنجیده رفتار میکند او خیاط من است زیرا هربارکه مرامیبیند ازنو اندازه گیری میکند بقیه به معیارها و عقاید کهنه خود درباره من پایبند هستند. برناردشاو (1395/8/09)
 • این پرسش همیشه برایم وجود دارد که چگونه انسان ها می توانند با تحقیر دیگران احساس بزرگی کنند. گاندی (1395/8/10)
 • عادات بد مانند رختخواب گرم و نرم هستند. خوابیدن درآن ها راحت و بلند شدن از آن ها مشکل! فرانسیس-بیکن (1395/8/11)
 • ماهمه هم خوب و هم بد هم خیر وهم شر هستیم و اگر شما هیچ ناپاکی و پلیدی در خودتان نمیبینید دلیلش آن است که خوب به خودتان نگاه نکرده اید. استنلی (1395/8/15)
 • حرمت ها را نشکنیم شاید روزی جایی به دلیلی مجبور باشیم به همه سلام کنیم! همیشه به حد یک سلام هم که شده حرمت نگه داریم... (1395/8/16)
 • برای فریب دادن عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر... مواظب باشید حیوان صفت نشوید بازنده، بازنده است چه درنده چه چرنده. (1395/8/17)
 • نابینا غصه نخور! در دنیا چیز قشنگی وجود ندارد. ماهم که میبینیم خود را به کوری زده ایم:باور کن! ماهیها گریه شان دیده نمیشود،گرگها خوابیدنشان، عقابها سقوطشان و انسانها درونشان. صادق هدایت (1395/8/18)
 • دررفاقت مراقب آدم های تازه با دوران رسیده باش! هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد..! دیوید سالینجر (1395/8/19)
 • خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد. خوشبخت کسی است که با مشکلات مشکلی ندارد. (1395/8/20)
 • پاهایتان را هنگام راه رفتن تصور کنید پای جل.یی غروری ندارد پای پشتی شرمنده نیست چون هر دو میدانند موقعیتشان تغییر خواهد کرد. زندگی همیشه درحال تغییراست، هیچوقت امیدت را از دست نده... (1395/8/22)
 • شوخی، شاخ و برگش خنده است، میوه اش کنایه و ریشه اش واقعیت است.. شهرام شریف (1395/8/23)
 • مرگ تمدن ها زمانی فرا می رسد که بزرگان مردم به سوالات جدید آنها پاسخ های کهنه می دهند! ویل دورانت (1395/8/25)
 • تنها کسی که تو باید سعی کنی از اون بهتر باشی... کسی هستش که دیروز بودی... (1395/8/25)
 • خیلی بد است وقتی کسی کارش با شما تمام می شود، رفتارش تغییر کند...! میشل فوکو (1395/8/26)
 • وقتی میفهمی که آدما اونجوری نیستن که نشون میدن تنهایی چقدر دلچسب میشه... ارنستو ساباتو (1395/8/29)
 • عجیب است گوش انسان ها در مقابل نصیحت کر میشود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا! ویلیام شکسپیر (1395/8/29)
 • اگر داستان را از قبل بدانی، به یک ماشین تبدیل میشوی آنچه باعث میشود انسانها انسان باشند دقیقا همین است که از آینده خبر ندارند. لوری-مور (1395/9/01)
 • درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند. گاندی (1395/9/03)
 • دروغ را به سبک خود گفتن بهتر از حقیقتی است به تقلید دیگری! درمورد اول تو انسانی ودر مورد دوم تو فقط مانند طوطی هستی! فئودور-داستایوفسکی (1395/9/06)
 • داشتن اجداد و پیشینیان و مشاهیر اسمش فرهنگ نیست بهش میگن تاریخ غنی. فرهنگ طرز رفتار و برخورد مردم جامعه با همدیگه ست. (1395/9/07)
 • مغرور و خودپسندمباش، زیرا انسان چون مشک پریاداست و اگرباد آن خالی شود چیزی باقی نمیماند!! زرتشت (1395/9/13)
 • انسان از سه چسز درست شده: رنج،کار و عشق... مابه خاطر عشق رنج می کشیم ازسررنج کار می کنیم و در پی کار عاشق می شویم. محموددولت آبادی (1395/9/14)
 • این مردم سالهاست که مرتب همان غریب ها را می خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را باهوش ترین مردم دنیا هم می دانند صادق هدایت!! (1395/9/15)
 • ماری که نتواند پوست اتدازی کند محکوم به مرگ است ذهنی هم که نگذارد عقایدش را تغییر دهند ماهیت خود را از دست می دهد.. نیچه (1395/9/16)
 • جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده است از ترسوهای خوش فکر!!! استیو-جابز (1395/9/17)

گروه کتب

Illustrated Guide to Cardiovascular Disease 2016

349200 تومان
Clinical Methods in Cardiology 2015

79200 تومان
CAMPBELLS OPERATIVE ORTHOPEDICS 2017

899200 تومان
KAPLAN STEP 2 INTERNAL MEDICINE 2017

149200 تومان
KAPLAN STEP 2 PEDIATRIC 2017

99200 تومان
KAPLAN STEP 2 PSYCHIATRY 2017

89200 تومان
KAPLAN STEP 2 SURGERY 2017

89200 تومان
KAPLAN STEP 2 GYNECOLOGY 2017

99200 تومان
MEDICAL PHYSIOLOGY GUYTON 2016

169200 تومان
HARRISONS GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2016

249200 تومان
HARRISONS RHEUMATOLOGY 2016

129200 تومان
HARRISONS NEPHROLOGY AND ACID-BASE 2016

129200 تومان
HARRISONS INFECTIOUS DISEASES 2016

399200 تومان
HARRISONS PULMONARY AND CRITICAL CARE MEDICINE 2016

229200 تومان
HARRISONS NEUROLOGY IN CLINICAL MEDICINE 2016

299200 تومان
HARRISONS CARDIOVASCULAR MEDICINE 2016

249200 تومان
HARRISONS ENDOCRINOLOGY 2016

199200 تومان
HARRISONS HEMATOLOGY AND ONCOLOGY 2016

269200 تومان
CLINICAL LABORATORY HENRY 2016

499200 تومان
WILLIAMS HEMATOLOGY 2016

699200 تومانپنل کاربری

نام کاربری :
کلمه عبور :

تازه های نشر