نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Current Surgical Therapy(2023) 14th Edition - جراحی
2,799,200 تومان
1,960,000 تومان
150,000 تومان
Ferri’s Clinical Advisor 2024 - داخلی
3,399,200 تومان
2,680,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Miller s Anesthesia Review  2018 - بیهوشی
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان
Deja Review: Pharmacology 2019 - آزمون های امریکا Step 1
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Surgical Equipment and Supplies 2016 - جراحی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
MARK ESSENTIAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY  2015 - بیوشیمی
229,200 تومان
160,440 تومان
29,200 تومان
Crash Course: Pharmacology 5th Edition - فارماکولوژی
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان