نکته های پشت شیشه :
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
  • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
  • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

Mosby
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
300,000 تومان
ISE Vander
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
250,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Applied Cranial-Cerebral Anatomy 2018 - نورولوژی
299,200 تومان
209,440 تومان
34,200 تومان
Nelson Essentials of Pediatrics   2023 - اطفال
1,499,200 تومان
1,050,000 تومان
199,200 تومان
Campbell Biology (12th Edition) 2 Vol 2021 - ایمونولوژی
2,299,200 تومان
1,500,000 تومان
89,200 تومان
Simulation in Acute Neurology 2019 - نورولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
Human Behavior: A Cell to Society Approach   2014 - روانپزشکی
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان