نکته های پشت شیشه :
 • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
 • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
 • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
 • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Protein-based Therapeutics2023 - تغذیه
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Cohen
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Berne and Levy Physiology 8th 2024 - فیزیولوژی
1,699,200 تومان
1,049,440 تومان
250,000 تومان
Gunner Goggles Psychiatry (Honors Shelf Review) 2019 - آزمون های امریکا Step 2
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
STEP UP TO MEDICINE 2020 - آزمون های امریکا Step 2
1,299,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Ten Cates Oral Histology 9th Edition  2018 - دندانپزشکی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
200,000 تومان
Nelson Essentials of Pediatrics  2023 - اطفال
1,499,200 تومان
1,050,000 تومان
199,200 تومان
Gunner Goggles Surgery 2019 - آزمون های امریکا Step 2
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

 Textbook of Cosmetic Dermatology 2017 - پوست
229,200 تومان
160,440 تومان
29,200 تومان
DC Dutta
1,499,200 تومان
1,150,000 تومان
150,000 تومان
Human Behavior: A Cell to Society Approach  2014 - روانپزشکی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Simulation in Acute Neurology 2019 - نورولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
USMLE Step 1 Secrets in Color 2017 - آزمون های امریکا Step 1
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
150,000 تومان
Lange Clinical Neurology Aminoff 2021 - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
HEART FALLURE 2016 - قلب و عروق
249,200 تومان
174,440 تومان
First Aid for the USMLE Step 3 2019 - آزمون های امریکا Step 3
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان