نکته های پشت شیشه :
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
  • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
  • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

American Society of Hematology Self-Assessment Program 8th - داخلی خون و هماتولوژی
3,299,200 تومان
2,310,000 تومان
Hematology 2020 AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY EDUCATION PROGRAM - داخلی خون و هماتولوژی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
199,200 تومان
Developmental Biology 2019 - ایمونولوژی
1,699,200 تومان
1,200,000 تومان
300,000 تومان
 رحلی Robbins & Kumar Basic Pathology 2023 11th - پاتولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
350,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

ENCYCLOPEDIA  TOXICOLOGY 6 Vol  2014 - فارماکولوژی
8,999,200 تومان
6,300,000 تومان
150,000 تومان
General, Organic, and Biochemistry 2020 - بیوشیمی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Exam Preparatory Manual for Undergraduates Ophthalmology   2017 - چشم
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
HIGH-YIELD  NEUROANATOMY  2015 - آزمون های امریکا Step 1
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
Immunity to Parasitic Infection 2012 1st Edition - میکروب شناسی و انگل
249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
Basic and Clinical Pharmacology 2 Vol 2021 - فارماکولوژی
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
150,000 تومان
2019-2020 MURTAGH
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Harrison s Hematology and Oncology 2017 - داخلی خون و هماتولوژی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
The Glioma Book-2020+Videos - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
MCAT 528 Advanced Prep 2019-2020: Online + Book - آزمون های امریکا Step 1
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان