نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Essentials of Family Medicine(2018) 7th Edition - داخلی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Understanding Nutrition 2022 - تغذیه
1,499,200 تومان
1,050,000 تومان
150,000 تومان
Emergency Echocardiography 2024 - قلب و عروق
799,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان
Falcon review step 1 2023 - آزمون های امریکا Step 1
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
Atlas of Oral and Maxillofacial Surgery - دندانپزشکی
3,699,200 تومان
2,590,000 تومان
250,000 تومان
450,000 تومان
Kaplan
2,299,200 تومان
1,620,000 تومان
250,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

2019-2020 MURTAGH
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
گیاهان دارویی - کتاب های فارسی انتشارات
145,000 تومان
116,000 تومان
General, Organic, and Biochemistry 2020 - بیوشیمی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Harrison s Hematology and Oncology 2017 - داخلی خون و هماتولوژی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
  Gray
1,299,200 تومان
910,000 تومان
250,000 تومان
Current Diagnosis and Treatment Cardiology  2017 - قلب و عروق
399,200 تومان
279,440 تومان
39,200 تومان
MCAT 528 Advanced Prep 2019-2020: Online + Book - آزمون های امریکا Step 1
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان