نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Marino’s The Little ICU Book 2016 - بیهوشی
1,999,200 تومان
1,350,000 تومان
150,000 تومان
Acrylamide in Food (2023)2nd Edition - تغذیه
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Reconstructive Transplantation 2023 - جراحی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Neurosurgery Tricks of the Trade  2014 - نورولوژی
199,200 تومان
139,440 تومان
29,200 تومان
HARRISONS RHEUMATOLOGY 2017 - داخلی روماتولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
FUNDAMENTAL nuclear pharmacy 2019 - فارماکولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Miller’s Basics of Anesthesia 8th 2023 - بیهوشی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
250,000 تومان
Principles of Pharmacology  2016 - فارماکولوژی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Cohen
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Nurse Anesthesia  2018 - پرستاری
469,200 تومان
328,440 تومان
39,200 تومان
 ERCP 3rd Edition 2019 - داخلی گوارش
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Textbook of Family Medicine RAKEL  2016 - داخلی
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
150,000 تومان