نکته های پشت شیشه :
 • گذشتِ زمان، کسی رو عوض نمیکنه… فقط بهت یاد میده که آدم ها، همیشه اونی که تو فکر میکنی نیستند… (1399/1/07)
 • پدرم همیشه می گفت:یادت باشد این مملکت رو قانون اداره نمیکند لذا نباید بزاری کار به جایی بکشه که بخوای از قانون کمک بگیری....پدرم یک قاضی بود (1398/12/29)
 • برای فریب دادن ،عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر،مواظب باشید حیوان صفت نشوید.بازنده بازنده است چه درنده و چه چرنده... (1398/12/25)
 • استاد تغییر باشید نه قربانی تقدیر... (1398/12/24)
 • کیفیت زندگی شما را دوچیز تعیین میکند 1:کتاب هایی که میخوانید 2 » انسان هایی که ملاقات میکنید مارشال مک لوهان (1398/12/22)
 • اگر خود را در چاه یافتید اولین قدم آن است که از کندن دست بردارید .... (1398/12/22)
 • تمام دستاورد های بزرگ نیاز به زمان دارد ... به خودت زمان بده (1398/12/20)
 • یک شیر هیچ وقت خودش را نگران عقاید گوسفندان نمیکند .... (1398/12/20)
 • بهترین جفت در دنیا لبخند و گریه هستند،که هیچ وقت در یک زمان یکدیگر را ملاقات نمی کنند...اما اگر ملاقات کنند بهترین لحظه زندگی ما خواهد بود. (1398/12/17)
 • دو چیز شخصیت ات را تعیین می کند... صبر وقتی هیچ چیز نداری..!! رفتارت وقتی همه چیز داری..!!! (1398/12/15)
 • چقدر دیر میفهمیم که زندگی همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم.... (1398/12/14)
 • چندان فرقی میان شخصی که کتاب نمیخواند با کسی که سواد خواندن ندارد،وجود ندارد. (نیوتون) (1398/12/13)
 • انرژیی که از خودمون منعکس می کنیــم حتی پیش از اینکه حرف بزنیــم ما رو معرفی می کنــد. مثبت باشیــم ... (1398/12/12)
 • اگرمیخواهی رنگین کمان را ببینی،باید یاد بگیری که باران را دوست داشته باشی. ( پائولو کوئیلو) (1398/12/11)
 • بزرگترین افتخار این نیست که هیچوقت زمین نخوری،اینه که هر بار بعد از زمین خوردن بلند بشی. (1398/12/10)
 • هیچ وقت نمیفهمی چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها چاره ات باشه. (1398/12/08)
 • آدم های منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند و آدم های مثبت به زیبایی های جاده....عاقبت هر دو به مقصد می رسند،اما یکی با حسرت و دیگری با لذت... (1398/12/07)
 • رنگ ها محو میشوند همه چیز فرو میریزد امپراطوری ها سقوط میکنند ولی ..... مهربانی ها جاودانه میمانند (1398/12/06)
 • اگر انسان ها می دانستند فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است،نا محدود یکدیگر را دوست می داشتند. (1398/12/04)
 • به من میخندن چون فکر نمیکنن بتونم انجامش بدم، بهشون میخندم چون هنوز منو نشناختن. (1398/12/03)
 • شناختن خود آغاز خرد است.(فروید) (1398/12/01)
 • ممکن است شما مسئول زمین خوردنتان نباشید اما، مسئول از جا بلند شدنتان هستید....(آنتونی رابینز) (1398/11/29)
 • دوستان کهنه و آزموده را ، با پنجه هایت نگه دار ولی هر تازه وارد نا آزموده ای را به دوستی مگزین تا شرافتت لکه دار نشود.. (شکسپیر) (1397/6/20)
 • آیا این جهالت نیست که :انسان ساعت های شیرین امروزش را فدای روز های آینده کند... (آرتورشو پنهاور) (1397/6/19)
 • هیچ دین و مذهبی ...گرسنه ای را سیر،مریضی را درمان،در راه مانده ای را مکان،واسیری را آزاد نمیکند...ولی انسانیت درکمال مهربانی تمام این کارهارا انجام میدهد. (1397/6/18)
 • درک کردن،همان آسیب دیدن است، از آنجا که حقیقت بسیار بی رحم است هرچه بیش تر بدانی ،بیش تر آسیب خواهی دید!!(کارلوس خوئس) (1397/6/17)
 • آنان که آزادی را فدای امنیت می کنند، نه شایستگی آزادی را دارند نه لیاقت امنیت را (بنیامین فرانکلین) (1397/6/15)
 • سکوت من رو پای ضعفم نذار، آدمهای باهوش قدم های مهم زندگی رو با صدای بلند برنامه ریزی نمیکنن. (1397/2/03)
 • پرسیدند انسانیت چیست؟ عالمی گفت:تواضع دروقت رفعت! عفو هنگام قدرت! سخاوت هنگام تنگدستی! و بخشش بدون منت... (1397/1/29)
 • کسی که امروز را از دست می دهد فردا را نخواهد یافت... جون نمی داند هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست.. استیو-جابز (1397/1/27)
 • در حقیقت ما همه بشر بودیم! تا اینکه نژاد ارتباطمان را برید! مذهب از یکدیگر جدایمان ساخت.. سیاست بینمان دیوار کشید... ثروت از ما طبقه ساخت.. (1396/3/10)
 • می دانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم،دنیا تمام تلاش را می کند تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت کند در تاریکی، هنه ی ما شبیه یکدیگریم... داستایوفسکی (1396/3/10)
 • از بهلول پرسیدند: علت سنگینی خواب چیست؟ گفت: سبک بودن اندیشه، هر چه عقل سبکتر باشد خواب سنگین تر است... (1396/2/06)
 • آنچه می دانیم یک قطره است، آنچه نمی دانیم یک اقیانوس. آیزاک-نیوتن (1396/1/30)
 • مردم نادرست و مکار از مطالعه متنفرند. مردم ساده در ستایش و تمجید آن مبالغه می کنند. فقط مردم عاقل درعمل از آن استفاده می کنند. (1396/1/29)
 • زبان ممکن است حقیقت را پنهان سازد، اما چشم هرگز! (1396/1/27)
 • مردم هیچ وقت بابت ضعفت ازت متنفر نیستن. اونا به خاطر قدرت و توانایی هات ازت متنفرن. پس سعی کن قوی باشی و به نظر دیگران بی اهمیت! وودی آلن (1396/1/26)
 • بیشتر مردم منتظر فرارسیدن سال نو هستند تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند. پائولوکوئیلو (1395/12/24)
 • کسی که برایت آرامش بیاورد مستحق ستایش است.. انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن... در گفتار همه آراسته اند.. (1395/12/23)
 • دوست داشتن را در چشمی بجوی که حتی وقتی بسته است رویای تو را ببیند. کافکا (1395/12/22)
 • گاهی باید از دیگران فاصله بگیری اگر اهمیت دادند ارزشت را خواهی فهمید. و اگر اهمیتی ندادند خواهی فهمید کجا ایستاده ای..! محمود دولت آبادی (1395/12/21)
 • خدای هرکس همانیست که خرد او می گوید... کوروش کبیر (1395/12/14)
 • تنها یک مذهب وجود دارد و آن مذهب عشق است.. تنها یک نژاد وجوددارد و آن نژاد بشریت است.. تنها یک زبان وجود دارد و آن زبان مهربانی است... اشو (1395/12/10)
 • بعضی وقتها دفعه ی بعدی وجود نداره شانس دوباره وقت اضافه ای نیست گاهی فقط الان هست یا هرگز فرصت ها را از دست ندهید. الن بنت (1395/12/09)
 • اگر نیت یک سال دارید گندم بکارید. اگر نیت دخ ساله دارید درخت بکارید. و اگر نیت صد ساله دارید انسان تربیت کنید. امیر کبیر (1395/12/08)
 • برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت... دالایی لاما (1395/12/07)
 • ما به سه طریق می آموزیم : اول اندیشه که اصیل ترین است. دوم تقلید که آسان ترین است. سوم تجربه که تلخ ترین است. کنفوسیوس (1395/12/04)
 • اگر جرات گفتن حرف حق را نداری دست کم برای آنهایی که حرف ناحق می زنند دست نزن. گاندی (1395/12/03)
 • آدم ها رفتار نادرست دیگران را به شخصصیت آنها نسبت می دهند و رفتار نادرست خود را به شرایط اجتناب ناپذیر. آلبرت-الیس (1395/12/02)
 • اگر انسان سرمایه اش را در مغزش بگذارد نه در کیف پولش هیچکس نمیتواند آن را از او برباید. بنجامین فرانکلین (1395/11/26)
 • صبور باخانواده عشق است. صبوری با دیگران احترام است. صبوری باخود اعتماد به نفس است. وصبوری درراه خدا ایمان است. (1395/5/06)
 • میتوان زیبا زیست... نه چنان سخت که ازعاطفه دلگیرشویم، نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد وخوب! لحظه ها میگذرند گرم باشیم پر از فکر وامید... عشق باشیم وسراسر خوزشید. (1395/5/05)
 • ماآدم هاشبیه پیازیم لایه لایه پوسته پوسته.. گاهی تومسیر زندگی زیربارمشکلات پوستمون کنده میشه وگاهی یه اتفاق باعث میشه پوست بندازیم و عوض بشیم. گاهی این پوست کندن ها و پوست انداختن ها اشک خودمون ودیگران در میاره (1395/5/04)
 • اکثرآدما توقع دارن براشون آدمی باشیم که خودشون برا ما نیستن یانمیتونن باشن (1395/4/28)
 • بزرگترین ناتوانی ما، کوتاه آمدن است. امن ترین راه برای کامیابی، تلاش برای یک بار دیگراست. ادیسون (1395/4/21)
 • زندگی می گذرد...در حالی که ما دائمامنتظر فرا رسیدن لحظه ی مناسب برای دست به کار شدن هستیم. (پائولوکوئلیو) (1394/9/17)
 • من مشکلات زیادی در زندگی دارم ولی لب های من از آن ها خبر ندارند. آن ها همیشه میخندند.(چارلی چاپلین) (1394/9/17)
 • خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد ، خواستن باید با برخاستن همراه باشد (1394/9/10)
 • تفاوت زیادی است بین ساده بینی که یک مهارت است با ساده لوحی که یک حماقت است. (1394/8/20)
 • خود را طلبکار و بدهکار کسی ندانید انسان سالم نه طلبکار است و نه بدهکار ، بلکه بی حساب است. (1394/8/17)
 • اکثر انسانها قسمت عمده عمر خود را صرف فکر کردن به عمری می کنند که تلف کرده اند .در حالی که مینوانند به آینده ای فکر کنند که هنوز فرصت ساختن آن را دارند . لودویک بتهوون (1394/8/04)
 • مهم ترین کسی که در جهان باید با او صادق باشیم خودمان هستیم (1394/7/20)
 • خداوند برای هر کس همون فدر وجود داره که اون به خدا ایمان داره . پس این یه رابطه دو طرفه اس. (1394/7/12)
 • اگز برای اینکه آدم خوبی هستی پاداشی زا طلب میکنی آدم خوبی نیستی!!!! (1394/7/09)
 • اگر هدف برایت مهم است راهی پیدا خواهی کرد . در غیر این صورت بهانه پیدا می کنی . (1394/7/07)

گروه کتب

Atlas of Diagnostic Endoscopy 2020 - داخلی گوارش
199,200 تومان
139,440 تومان
49,200 تومان
Oxford Textbook of Medicine 8 Vol 2020 - داخلی
3,999,200 تومان
2,799,440 تومان
129,200 تومان
Maingot s Abdominal Operations 13th edition 2vol 2019 - جراحی
799,200 تومان
559,440 تومان
69,200 تومان
 Irwin and Rippe s Intensive Care Medicine 3 Vol 2018 - بیهوشی
1,292,000 تومان
904,400 تومان
99,200 تومان
Grays Anatomy for Students 2vol 2020 - آناتومی
599,200 تومان
419,440 تومان
44,200 تومان
Campbell-Walsh Urology 5Vol 2021 - اورولوژی
1,999,200 تومان
1,250,000 تومان
99,200 تومان
STEP UP TO MEDICINE 2020 - آزمون های امریکا Step 2
349,200 تومان
244,440 تومان
49,200 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

STEP - UP TO USMLE STEP 1  2015 - آزمون های امریکا Step 1
249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
Oxford Handbook of Clinical Specialties 2016 - آزمون های استرالیا
169,200 تومان
143,820 تومان
29,200 تومان
آرام بخشی استنشاقی - کتاب های فارسی انتشارات
14,900 تومان
14,900 تومان
Rosal and Ackerman Surgical Pathology 2018 - پاتولوژی
1,299,200 تومان
909,440 تومان
99,200 تومان
UROLOGY CAMPBELL 2016 - اورولوژی
1,999,200 تومان
1,399,440 تومان
49,200 تومان
Oxford Handbook of Clinical Medicine 2017 - آزمون های استرالیا
169,200 تومان
143,820 تومان
69,200 تومان
TEXTBOOK OF CRITICAL CARE FINK 2017 - بیهوشی
749,200 تومان
524,440 تومان
69,200 تومان
BASIC OF ANESTHESIA MILLER 2018 - بیهوشی
499,200 تومان
349,440 تومان
49,200 تومان
Diagnostic Ultrasound Rumack 3 Vol 2018 - رادیولوژی
1,299,200 تومان
909,440 تومان
69,200 تومان
AMC HAND BOOK OF CLINICAL ASSESMENTسیاه و سفید 2009 - آزمون های استرالیا
169,200 تومان
104,440 تومان
39,200 تومان
Basic and Clinical Pharmacology 2018 - فارماکولوژی
699,200 تومان
489,440 تومان
59,200 تومان
kaplan step3 vol 1 2018 - آزمون های امریکا Step 3
129,200 تومان
90,440 تومان
29,200 تومان
Youmans and Winn Neurological Surgery, 4-Volume 2017 - نورولوژی
1,999,200 تومان
1,399,440 تومان
99,200 تومان
BRS Physiology convert pdf 2019 - آزمون های امریکا Step 1
299,200 تومان
209,440 تومان
24,200 تومان
Harrisons Manual of Medicine- 20th Edition-2020 - داخلی
199,200 تومان
139,440 تومان
49,200 تومان