نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

System for Ophthalmic Dispensing(2023) 4th Edition - چشم
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Goldman Cecil Medicine 3vol 2024 - داخلی
5,499,200 تومان
3,850,000 تومان
450,000 تومان
450,000 تومان
Deja Review USMLE Step 1 2020 - آزمون های امریکا Step 1
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Pulmonary Hypertension  2016 - داخلی تنفس
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
netter
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries 2016 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
399,200 تومان
279,440 تومان
149,200 تومان
Medical-Surgical Nursing 2018 - پرستاری
999,200 تومان
699,440 تومان
MIMS PATHOGENESIS OF INFECTIOUS DISEASE  2015 - عفونی
299,200 تومان
209,440 تومان
Fundamentals: Davis Essential Nursing Content + Practice Questions 2017 - پرستاری
549,200 تومان
384,440 تومان
59,200 تومان
Case Files Emergency Medicine 2017 - اورژانس
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان