نکته های پشت شیشه :
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
  • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
  • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

Williams Obstetrics   2 Vol , 26th 2022 - زنان و مامایی
2,699,200 تومان
1,890,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

netter
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
Deja Review USMLE Step 1 2020 - آزمون های امریکا Step 1
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Miller s Anesthesia Review  2018 - بیهوشی
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان
Current Diagnosis and Treatment Cardiology  2017 - قلب و عروق
399,200 تومان
279,440 تومان
39,200 تومان
The APRN’s Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2019 - فارماکولوژی
449,200 تومان
314,440 تومان
49,200 تومان
Case Files Emergency Medicine 2017 - اورژانس
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان