نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Rudolph’s Pediatrics  Self-Assessment and Board Review 2023 - اطفال
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
350,000 تومان
 رحلی Robbins & Kumar Basic Pathology 2023 11th - پاتولوژی
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
350,000 تومان
750,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Physical Therapy for the Pelvic Floor  2015 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Pearson Nurses Drug Guide 2018 - فارماکولوژی
599,200 تومان
419,440 تومان
59,200 تومان
Maternal-Child Nursing 2018 - پرستاری
2,199,200 تومان
1,540,000 تومان
150,000 تومان
Saunders Nursing Drug Handbook 2021 - پرستاری
2,199,200 تومان
1,560,000 تومان
150,000 تومان
BRS Neuroanatomy (Board Review Series) 2020 - آزمون های امریکا Step 1
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Understanding Nutrition 2022 - تغذیه
1,499,200 تومان
1,050,000 تومان
150,000 تومان
Campbell Biology (12th Edition) 2 Vol 2021 - ایمونولوژی
2,699,200 تومان
1,890,000 تومان
150,000 تومان
Hoffbrand s Essential Haematology 2020 - داخلی خون و هماتولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Atlas of Emergency Neurosurgery 2015 - نورولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
 Weedon  Skin Pathology 2 vol   2021 - پوست
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان