نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Preclinical Anatomy Review 2023 - آزمون های امریکا Step 1
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
Werner & Ingbar
4,999,200 تومان
3,500,000 تومان
300,000 تومان
Handbook of Dialysis Therapy 2023 - داخلی کلیه
1,699,200 تومان
1,189,000 تومان
200,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

مرورسریع آی سی یو و اورژانسICU - کتاب های فارسی انتشارات
24,200 تومان
24,200 تومان
Vander s Human Physiology 2018 - فیزیولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Feigenbaum
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
250,000 تومان
OnlineMedEd for USMLE Board Review+Videos, Audios 2019 - آزمون های کانادا
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Gray
1,399,200 تومان
979,440 تومان
99,200 تومان
Master the Boards USMLE Step 3 2022 - آزمون های امریکا Step 3
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Oncology Nursing Drug Handbook 2018 - پرستاری
749,200 تومان
524,440 تومان
Essential Echocardiography: A Companion to Braunwald’s Heart Disease + videos 2019 - قلب و عروق
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Epidemiology by Design 2020 - بهداشت
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان