نکته های پشت شیشه :
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
  • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
  • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

Modern Calculus and Analytic Geometry  ایپاپ تبدیلی 1969 - فرهنگ و واژه ها
1,499,200 تومان
1,050,000 تومان
199,200 تومان
Riemannian Geometry 2016 - فرهنگ و واژه ها
899,200 تومان
630,000 تومان
Algebraic Topology 2021 - داخلی کبد
899,200 تومان
630,000 تومان
CURRENT Diagnosis and Treatment Pediatric Neurology 2023 - نورولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
350,000 تومان
Case Files Neurology 2023 - نورولوژی
1,399,200 تومان
980,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Color Atlas of Microneurosurgery 2013- 3Vol - نورولوژی
2,899,200 تومان
2,100,000 تومان
150,000 تومان
OnlineMedEd for USMLE Board Review+Videos, Audios 2019 - آزمون های امریکا Step 2
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Rook
6,399,200 تومان
4,480,000 تومان
150,000 تومان
  Gray
1,299,200 تومان
910,000 تومان
250,000 تومان