گروه کتب

الکتروکاردیوگرافی آسان ECG 2018 - قلب و عروق
الکتروکاردیوگرافی آسان ECG 2018

39,200 تومان
39,200 تومان
تفسیر ۱۵۰ نوار ECG – الکتروکاردیوگرافی ۲۰۱۹ - قلب و عروق
تفسیر ۱۵۰ نوار ECG – الکتروکاردیوگرافی ۲۰۱۹

59,200 تومان
59,200 تومان
چکیده بارداری و زایمان ویلیامز با رویکرد الگوریتمی 2018 جلد دوم - زنان و مامایی
چکیده بارداری و زایمان ویلیامز با رویکرد الگوریتمی 2018 جلد دوم

59,200 تومان
59,200 تومان
چکیده بارداری و زایمان ویلیامز با رویکرد الگوریتمی 2018 جلد اول - زنان و مامایی
چکیده بارداری و زایمان ویلیامز با رویکرد الگوریتمی 2018 جلد اول

59,200 تومان
59,200 تومان
The Glioma Book-2020+Videos - نورولوژی
The Glioma Book-2020+Videos

499,200 تومان
349,440 تومان
129,200 تومان
Pediatric Plastic and Reconstructive Surgery 2019 - جراحی
Pediatric Plastic and Reconstructive Surgery 2019

299,200 تومان
209,440 تومان
99,200 تومان
First Aid for the USMLE Step 1 2020 Thirtieth edition - آزمون های امریکا Step 1
First Aid for the USMLE Step 1 2020 Thirtieth edition

499,200 تومان
250,000 تومان
69,200 تومان
Ultrasound Imaging in Reproductive Medicine 2019 - رادیولوژی
Ultrasound Imaging in Reproductive Medicine 2019

299,200 تومان
209,440 تومان
99,200 تومان
Atlas of Diagnostic Endoscopy 2020 - داخلی گوارش
Atlas of Diagnostic Endoscopy 2020

199,200 تومان
139,440 تومان
49,200 تومان
Tintinalli s Emergency Medicine-A Comprehensive Study Guide 3 Vol 2020 - اورژانس
Tintinalli s Emergency Medicine-A Comprehensive Study Guide 3 Vol 2020

999,200 تومان
699,440 تومان
79,200 تومان
Textbook of Interventional Cardiology 2020 - قلب و عروق
Textbook of Interventional Cardiology 2020

699,200 تومان
489,440 تومان
79,200 تومان
CURRENT MEDICAL DIGNOSIS & TREATMENT 2vol 2020 - داخلی
CURRENT MEDICAL DIGNOSIS & TREATMENT 2vol 2020

999,200 تومان
699,440 تومان
59,200 تومان
USMLE Step 2 CK Lecture Notes Kaplan 5 vol Kamel 2020+video - آزمون های امریکا Step 2
USMLE Step 2 CK Lecture Notes Kaplan 5 vol Kamel 2020+video

999,000 تومان
799,360 تومان
Basic & Clinical Biostatistics 2020 - بهداشت
Basic & Clinical Biostatistics 2020

499,200 تومان
349,440 تومان
79,200 تومان
Ashcraft s Pediatric Surgery 2 Vol + Video 2020 - اطفال
Ashcraft s Pediatric Surgery 2 Vol + Video 2020

699,200 تومان
489,440 تومان
79,200 تومان
Nelson Textbook of Pediatrics 6 vol 2020 چاپ تمام رنگی با بهترین کیفیت - اطفال
Nelson Textbook of Pediatrics 6 vol 2020 چاپ تمام رنگی با بهترین کیفیت

2,299,200 تومان
1,609,440 تومان
79,200 تومان
Mayo Clinic Internal Medicine Board Review 2020 - داخلی
Mayo Clinic Internal Medicine Board Review 2020

499,200 تومان
349,440 تومان
79,200 تومان
Berek & Novak s Gynecology 2 Vol 2020  چاپ تمام رنگی با بهترین کیفیت - زنان و مامایی
Berek & Novak s Gynecology 2 Vol 2020 چاپ تمام رنگی با بهترین کیفیت

699,200 تومان
489,440 تومان
59,200 تومان
CURRENT Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology 2019 - زنان و مامایی
CURRENT Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology 2019

599,200 تومان
489,440 تومان
69,200 تومان
Rheumatology Secrets 2020 - داخلی روماتولوژی
Rheumatology Secrets 2020

599,200 تومان
419,440 تومان
99,200 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

ESSENTIALS FOR THE CANADIAN MEDICAL LICENSING EXAM 2016 - آزمون های کانادا
ESSENTIALS FOR THE CANADIAN MEDICAL LICENSING EXAM 2016

349,200 تومان
244,440 تومان
39,200 تومان
Toronto Notes 2019+ Handbook 35th Edition - آزمون های کانادا
Toronto Notes 2019+ Handbook 35th Edition

499,200 تومان
349,440 تومان
79,200 تومان
KAPLAN STEP 2 Q BOOK 2013 2VOL - آزمون های امریکا Step 2
KAPLAN STEP 2 Q BOOK 2013 2VOL

129,200 تومان
90,440 تومان
KAPLAN STEP 1 Q BOOK 2015 - آزمون های امریکا Step 1
KAPLAN STEP 1 Q BOOK 2015

129,200 تومان
90,440 تومان
MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010 - آزمون های کانادا
MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010

249,200 تومان
174,440 تومان
MCCEE SAMPLE QUESTION 2010 - آزمون های کانادا
MCCEE SAMPLE QUESTION 2010

129,200 تومان
90,440 تومان
The Junior Doctor Survival Guide 2017 - اورژانس
The Junior Doctor Survival Guide 2017

449,200 تومان
314,440 تومان
49,200 تومان
Rapid Review Pathology goljan 2019 - آزمون های امریکا Step 1
Rapid Review Pathology goljan 2019

499,200 تومان
349,440 تومان
59,200 تومان
FUNDAMENTAL OF PATHOLOGY PATHOMA 2018+DVD - آزمون های امریکا Step 1
FUNDAMENTAL OF PATHOLOGY PATHOMA 2018+DVD

299,200 تومان
209,440 تومان
169,200 تومان
CT AND MRI OF THE WHOLE BODY HAAGA 3 Vol 2017 - رادیولوژی
CT AND MRI OF THE WHOLE BODY HAAGA 3 Vol 2017

1,499,200 تومان
1,049,440 تومان
69,200 تومان
CURRENT MEDICAL DIGNOSIS & TREATMENT 2vol 2020 - داخلی
CURRENT MEDICAL DIGNOSIS & TREATMENT 2vol 2020

999,200 تومان
699,440 تومان
59,200 تومان
ACP MKSAP 2017 11VOL - داخلی
ACP MKSAP 2017 11VOL

1,699,200 تومان
1,189,440 تومان
169,200 تومان
Student Services - A Handbook for the Profession 2016 - آزمون های امریکا Step 1
Student Services - A Handbook for the Profession 2016

249,200 تومان
174,440 تومان
99,200 تومان
Callen s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology 2017 - رادیولوژی
Callen s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology 2017

699,200 تومان
489,440 تومان
69,200 تومان
Tintinalli s Emergency Medicine-A Comprehensive Study Guide 3 Vol 2020 - اورژانس
Tintinalli s Emergency Medicine-A Comprehensive Study Guide 3 Vol 2020

999,200 تومان
699,440 تومان
79,200 تومان
KANSKI OPTHALMOLOGY 2016 - چشم
KANSKI OPTHALMOLOGY 2016

499,200 تومان
349,440 تومان
29,200 تومان
 2009 HAND BOOK OF MULTIPLE CHOICE QUESTINSسیاه و سفید - آزمون های استرالیا
2009 HAND BOOK OF MULTIPLE CHOICE QUESTINSسیاه و سفید

199,200 تومان
139,440 تومان
69,200 تومان
CAMPBELL OPERATIVE ORTHOPEDI 6 Vol 2017 - اورتوپدی
CAMPBELL OPERATIVE ORTHOPEDI 6 Vol 2017

2,299,200 تومان
1,609,440 تومان
150,000 تومان
STEP - UP TO USMLE STEP 1  2015 - آزمون های امریکا Step 1
STEP - UP TO USMLE STEP 1 2015

249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
TE LINDS OPERATIVE GYNECOLOGY 2016 - زنان و مامایی
TE LINDS OPERATIVE GYNECOLOGY 2016

499,200 تومان
349,440 تومان
39,200 تومان