نکته های پشت شیشه :
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
  • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
  • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

Nutrition and Diet Therapy2020 - تغذیه
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
150,000 تومان
Moore
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Mayes
2,799,200 تومان
1,960,000 تومان
150,000 تومان
Sobotta Atlas of Anatomy, Vol. 2 - آناتومی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Sobotta Atlas of Anatomy, Vol.1 - آناتومی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Tintinallis Emergency Medicine-A Comprehensive Study Guide 3 Vol + Video2020 - اورژانس
3,999,200 تومان
2,800,000 تومان
250,000 تومان
450,000 تومان
PREHOSPITAL EMERGENCY CARE 2 Vol 2018 - اورژانس
2,199,200 تومان
1,540,000 تومان
150,000 تومان
Feigenbaum
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
250,000 تومان
Sports Injuries: Prevention, Treatment and Rehabilitation 2017 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
Maingot s Abdominal Operations  13th edition  2vol 2019 - جراحی
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
250,000 تومان
Decision Making in Neurovascular Disease 2018 - نورولوژی
449,200 تومان
314,440 تومان
49,200 تومان
The Junior Doctor Survival Guide 2017 - اورژانس
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان