نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Acute Medicine, third edition 2023 - داخلی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
500,000 تومان
MKSAP 19 Complete 2022 - داخلی کلیه
4,699,200 تومان
3,290,000 تومان
750,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Injection Techniques in Musculoskeletal Medicine 2019 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Nursing Research: Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice 2018 - پرستاری
349,200 تومان
244,440 تومان
34,200 تومان
Vander s Human Physiology 2018 - فیزیولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
PREHOSPITAL EMERGENCY CARE 2 Vol 2018 - اورژانس
2,199,200 تومان
1,540,000 تومان
150,000 تومان
The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology  2018 - علوم آزمایشگاهی
399,200 تومان
300,000 تومان
44,200 تومان