نکته های پشت شیشه :
 • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
 • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
 • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
 • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

CMC Vellore Handbook of Emergency Medicine2022 - اورژانس
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Neurosurgery Practice Questions and Answers  2016 - نورولوژی
129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
ACP MKSAP NEUROLOGY 2017 - نورولوژی
89,200 تومان
62,440 تومان
15,000 تومان
Burket s Oral Medicine 2 Vol  2021 - دندانپزشکی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Williams hematology 3 Vol  # 2021قطعA4 - داخلی خون و هماتولوژی
4,999,200 تومان
3,500,000 تومان
150,000 تومان
Innovative Neuromodulation 2017 - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
BRS Behavioral Science  2021 - آزمون های امریکا Step 1
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Vaccination and Its Critics 2017 - فارماکولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Clinical Decision Making in Mental Health Practice 2015 - روانپزشکی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Obstetrics and Gynaecology 2017 - زنان و مامایی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان