نکته های پشت شیشه :
 • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
 • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
 • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
 • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Avery
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
250,000 تومان
Merritt
36,992,000 تومان
2,590,000 تومان
150,000 تومان
Goldman Cecil Medicine 3vol 2024 - داخلی
5,499,200 تومان
3,850,000 تومان
450,000 تومان
450,000 تومان
Gene and Cell Therapy 2015 - ژنتیک
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
199,200 تومان
Evolution of Nervous Systems 3 vol 2016 - نورولوژی
3,999,200 تومان
2,800,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

DAVIS DRUG GUID FOR NURSES 2018 - فارماکولوژی
2,899,200 تومان
2,000,000 تومان
150,000 تومان
HUMAN ANATOMY SALADIN 2019 - آناتومی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
150,000 تومان
Cardiac Drugs kanu 2015 - فارماکولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
کتاب جامع کرم شناسی - میکروب شناسی و انگل
450,000 تومان
405,000 تومان
Complications in Neuroanesthesia 2016 - نورولوژی
249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
REMINGTON PHARMACEUTICS 2014 - فارماکولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
 Atlas of Emergency Medicine 5th Edition 2020 - اورژانس
1,999,200 تومان
1,350,000 تومان
150,000 تومان
SCHIFF DISEASE OF LIVER 2018 - داخلی گوارش
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
150,000 تومان
Comprehensive Clinical Nephrology 2019 - داخلی کلیه
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
150,000 تومان