نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

PRF in Facial Esthetics 2020 - پوست
699,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
 Grant’s Atlas of Anatomy  Sixteenth 2025 - آناتومی
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
350,000 تومان
Atlas of Common Pain Syndromes(2023) 5th Edition - داخلی روماتولوژی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
200,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

SCHWARTZ S PRINCIPLES OF SURGERY 2 VOL 11TH edition 2019 - جراحی
3,299,200 تومان
2,310,000 تومان
250,000 تومان
Case Files Biochemistry  2014 - بیوشیمی
199,200 تومان
139,440 تومان
29,200 تومان
Drains PeriAnesthesia Nursing: A Critical Care Approach 2018 - پرستاری
499,200 تومان
349,440 تومان
49,200 تومان
Hypertension: A Companion to Braunwalds Heart Disease 2018 - قلب و عروق
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Pharmacovigilance  A Practical Approach 2018 - فارماکولوژی
499,200 تومان
349,440 تومان
24,200 تومان
USMLE Step 2 CK QBook (USMLE Prep)2013 - آزمون های امریکا Step 2
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Atlas of Diagnostic Endoscopy 2020 - داخلی گوارش
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
Principles of Virology, two-Volume  2021 - عفونی
1,699,200 تومان
1,189,440 تومان
129,200 تومان
OET Medicine: Official OET Practice Book 1 - آزمون های کانادا
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
ACUTE PAIN MANAGMENT  2021 - بیهوشی
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان