نکته های پشت شیشه :
 • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
 • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
 • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
 • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

Falcon review step 1 2023 - آزمون های امریکا Step 1
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
MKSAP 19 Complete 2022 - داخلی کلیه
4,699,200 تومان
3,290,000 تومان
750,000 تومان
Essentials Of Biology2023 - ایمونولوژی
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
150,000 تومان
Master the Boards USMLE Step 2 CK,(2023) Seventh Edition Seventh Edition - آزمون های امریکا Step 3
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
150,000 تومان
Gray’s Basic Anatomy(2022)3rd Edition - آناتومی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
250,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Uworld usmle step 1-2022- 36 vol +DVd سیاه و سفید - آزمون های امریکا Step 1
29,999,200 تومان
19,500,000 تومان
950,000 تومان
Encyclopedia of Mind Enhancing Foods 2015 - تغذیه
149,200 تومان
104,440 تومان
24,200 تومان
Neurosurgery Practice Questions and Answers  2016 - نورولوژی
129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
ACP MKSAP NEUROLOGY 2017 - نورولوژی
89,200 تومان
62,440 تومان
15,000 تومان
Absolute Rheumatology Review 2020 - داخلی روماتولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Cardiac CT, PET and MR 2019 - قلب و عروق
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Handbook of Vitreo-Retinal Disorder Management 2015 - چشم
129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
CASE FILES FAMILY MEDICINE 2020 - داخلی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
ACP MKSAP GENERAL INTERNAL MEDICINE 2017 - داخلی
149,200 تومان
104,440 تومان
15,000 تومان