نکته های پشت شیشه :
 • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
 • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
 • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
 • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

KELLEY TEXTBOOK OF RHEUMATOLOGY 3 Vol 2020 - داخلی روماتولوژی
3,999,200 تومان
2,800,000 تومان
250,000 تومان
Diagnostic Imaging: Breast 2vol 2019 - رادیولوژی
2,199,200 تومان
1,560,000 تومان
150,000 تومان
Modern Nutrition in Health and Disease 2014 - تغذیه
2,499,200 تومان
1,750,000 تومان
250,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Lifestyle Medicine 2019 - داخلی
2,499,200 تومان
1,740,000 تومان
150,000 تومان
Pocket Guide to the Operating Room 2vol 2020 - پرستاری
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
150,000 تومان
 Weedon Skin Pathology 2 vol  2021 - پوست
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان
Chemistry for Pharmacy Students: General, Organic and Natural Product Chemistry 2019 - فارماکولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
CLINICAL NEUROANATOMY 2017 - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Saunders Nursing Drug Handbook 2021 - پرستاری
2,199,200 تومان
1,560,000 تومان
150,000 تومان
BRS Neuroanatomy (Board Review Series) 2020 - آزمون های امریکا Step 1
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
 2018 Osborn s Brain 2 vol  2e - رادیولوژی
3,499,200 تومان
2,450,000 تومان
250,000 تومان
Physical Therapy for the Pelvic Floor 2015 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان