نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

Riemannian Geometry 2016 - فرهنگ و واژه ها
899,200 تومان
630,000 تومان
Algebraic Topology 2021 - داخلی کبد
899,200 تومان
630,000 تومان
CURRENT Diagnosis and Treatment Pediatric Neurology 2023 - نورولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
350,000 تومان
Case Files Neurology 2023 - نورولوژی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
American Society of Hematology Self-Assessment Program 8th - داخلی خون و هماتولوژی
3,299,200 تومان
2,310,000 تومان
Hematology 2020 AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY EDUCATION PROGRAM - داخلی خون و هماتولوژی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
199,200 تومان
Developmental Biology 2019 - ایمونولوژی
1,699,200 تومان
1,200,000 تومان
300,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Pocket Guide to the Operating Room 2vol 2020 - پرستاری
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
150,000 تومان
Newman and Carranza’s Clinical Periodontology 2019 - دندانپزشکی
499,200 تومان
349,440 تومان
Clinical Neurophysiology (Contemporary Neurology Series) 2016 - نورولوژی
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
Quick Questions in the Shoulder  2015 - اورتوپدی
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان