نکته های پشت شیشه :
  • مرگ بزرگترین خسارت زندگی نیست بزرگترین خسارت زندگی آن چیزی است که در دل شما میمیرد هنگامی که هنوز زنده اید (نورمن_کازینز) (1402/9/18)
  • همه چیز برای کسی که می داند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد. ( لئو تولستوی) (1402/9/16)
  • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
  • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
  • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)

گروه کتب

پربازدید ترین کتاب ها

BRENNER & RECTORS THE KIDNEY 4Vol 2020 - داخلی کلیه
4,999,200 تومان
3,500,000 تومان
200,000 تومان
Lifestyle Medicine 2019 - داخلی
2,499,200 تومان
1,740,000 تومان
150,000 تومان
BRS Physiology  2019 - آزمون های امریکا Step 1
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Fuster and Hurst
3,999,200 تومان
2,890,000 تومان
150,000 تومان
CLINICAL NEUROANATOMY  2017 - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Atlas of Sellar, Suprasellar and Parasellar Lesions+video 2019 - گوش و حلق و بینی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان