نکته های پشت شیشه :
 • کم دانستن و پر گفتن درست مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است (1402/9/05)
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دهید، همان چیزی را خواهید داشت که همیشه داشته اید.(آنتونی رابینز) (1402/9/04)
 • ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی‌بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم(آلبرکامو) (1402/8/28)
 • شما زمانی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید (رابرت _فراست) (1402/8/27)
 • آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟» توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر این که یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.» Batman Begins – 2005 (1402/8/21)

گروه کتب

Cohen
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
الکتروکاردیوگرافی آسان ECG 2018 - قلب و عروق
69,200 تومان
69,200 تومان
Berne and Levy Physiology 8th 2024 - فیزیولوژی
1,699,200 تومان
1,049,440 تومان
250,000 تومان
Gunner Goggles Psychiatry (Honors Shelf Review) 2019 - آزمون های امریکا Step 2
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Williams Gynecology 2vol 2020 - زنان و مامایی
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان
KucersThe Use of Antibiotics 2017 - فارماکولوژی
1,999,200 تومان
1,399,440 تومان
Fuster and Hurst
3,999,200 تومان
2,890,000 تومان
150,000 تومان
Crash Course: Pharmacology 5th Edition - فارماکولوژی
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان
BRENNER & RECTORS THE KIDNEY 4Vol 2020 - داخلی کلیه
4,999,200 تومان
3,500,000 تومان
200,000 تومان
         Principles of Neural Science Kandel 2 VOL 2021 - نورولوژی
2,999,200 تومان
2,100,000 تومان
150,000 تومان