جزییات کتاب 2023_2024 Basic and_Clinical_Science Course,_Section_2

طبقه : چشم

دوره علوم پایه و بالینی-مبانی و اصول چشم پزشکی بخش 02-2023-2024

2023_2024 Basic and_Clinical_Science Course,_Section_2

2023_2024 Basic and_Clinical_Science Course,_Section_2 - چشم

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

978-1-68104-627-3

قطع:

وزیری

ناشر:

American Academy

تعداد صفحات:

585

سال و نوبت چاپ:

2023-2024

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 1,299,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 910,000 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 150,000 تومان

جزییات بیشتر :

Major Revision

Section 2 of the Academy's Basic and Clinical Science Course™ (BCSC®) provides the essential scientific grounding for current ophthalmic practice with discussions about ocular anatomy, embryology, biochemistry and metabolism in the eye and ocular pharmacology. In addition, a new chapter discusses the role of digital ophthalmology, as well as the application and future of artificial intelligence, plus machine learning.

BCSC Section 2 features new clinical content on biosimilar drugs and ocular penetration of systemically administered antimicrobial agents and pediatric dosing. This edition has new Clinical Pearl boxes and content boxes that emphasize essential concepts.

This major revision includes expanded clinical content on ophthalmic drug delivery, ophthalmic preservatives and a new section dedicated to VEGF and VEGF inhibitors plus an expanded table on immunomodulatory therapy. BCSC Section 2 includes an updated genetics section with expanded knowledge on CRISPR and includes new pedigree charts.

Deepen your understanding with eight clinical videos, five animations (sample) and five interactive activities. Both print and eBook users have access to videos, animations and interactive activities.

Upon completion of Section 2, readers should be able to:

  • Describe the anastomoses in the orbit between the external and internal carotid arteries
  • Describe the elements of the visual cycle and phototransduction cascade and their relation to vision and inherited retinal diseases
  • Draw a pedigree diagram and identify the main patterns of inheritance
  • Describe the role of the ophthalmologist in the provision of genetic counseling as well as the indications for ordering genetic testing and referring patients for gene therapy
  • List the various functions of the retinal pigment epithelium, such as phagocytosis, vitamin A metabolism, and maintenance of retinal adhesion
  • Describe the basic principles of ocular pharmacokinetics, pharmacodynamics, and pharmacogenetics

بازنگری عمده

بخش 2 از دوره علوم پایه و بالینی آکادمی (BCSC®) با بحث در مورد آناتومی چشم، جنین شناسی، بیوشیمی و متابولیسم در چشم و فارماکولوژی چشم، زمینه علمی ضروری را برای عمل فعلی چشم پزشکی فراهم می کند. علاوه بر این، یک فصل جدید به نقش چشم پزشکی دیجیتال و همچنین کاربرد و آینده هوش مصنوعی، به علاوه یادگیری ماشینی می‌پردازد.

بخش 2 BCSC حاوی محتوای بالینی جدید در مورد داروهای بیوسیمار و نفوذ چشمی عوامل ضد میکروبی سیستمیک و دوز کودکان است. این نسخه دارای جعبه‌های مروارید بالینی جدید و جعبه‌های محتوایی است که بر مفاهیم اساسی تأکید دارد.

این تجدید نظر عمده شامل محتوای بالینی گسترده‌ای در مورد تحویل داروی چشمی، نگهدارنده‌های چشمی و بخش جدیدی است که به مهارکننده‌های VEGF و VEGF به‌علاوه یک جدول گسترده در درمان تعدیل‌کننده ایمنی اختصاص داده شده است. بخش 2 BCSC شامل یک بخش ژنتیک به روز شده با دانش گسترده در مورد CRISPR و شامل نمودارهای شجره نامه جدید است.

درک خود را با هشت ویدیو بالینی، پنج انیمیشن (نمونه) و پنج فعالیت تعاملی عمیق تر کنید. هم کاربران چاپی و هم کاربران کتاب الکترونیکی به فیلم ها، انیمیشن ها و فعالیت های تعاملی دسترسی دارند.

پس از تکمیل بخش 2، خوانندگان باید بتوانند:

    آناستوموزهای موجود در مدار بین شریان های کاروتید خارجی و داخلی را شرح دهید
    عناصر چرخه بینایی و آبشار انتقال نور و ارتباط آنها با بینایی و بیماری های ارثی شبکیه را توضیح دهید.
    نمودار شجره نامه ترسیم کنید و الگوهای اصلی وراثت را مشخص کنید
    نقش چشم پزشک را در ارائه مشاوره ژنتیک و همچنین نشانه هایی برای سفارش آزمایش ژنتیک و ارجاع بیماران برای ژن درمانی توضیح دهید.
    عملکردهای مختلف اپیتلیوم رنگدانه شبکیه مانند فاگوسیتوز، متابولیسم ویتامین A و حفظ چسبندگی شبکیه را فهرست کنید.
    اصول اساسی فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و فارماکوژنتیک چشم را شرح دهید.

 

خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, usmle, usmleiran, usmle ایران, مرکز تخصصی usmle در ایران, 2021, 2022, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 157 مرتبه

محصولات مشابه
999,200 تومان
150,000 تومان
 Ophthalmic Care 2nd Revised  2017 - چشم
1,599,200 تومان
150,000 تومان