نحوه خرید از سایت انتشارات تیمورزاده نوین

نحوه خرید از سایت انتشارات تیمورزاده نوین

 

 

انتشارات تیمورزاده نوین

نحوه خرید از سایت تیمورزاده نوین:

1:ابتدا در گزینه  عضویت در سایت اطلاعات خودتان را به طور دقیق وارد کنید.

2:پس از ارسال اطلاعات به سیستم شما می توانید وارد سایت بشوید که از سمت بالای سایت سمت در دسترس خوتاهد بود

3 پس از ورود به سایت انتشارات تیمورزاده نوین روی خرید محصول کتاب مورد نظر کلیک نمایید.

4:دراین مرحله شما به اقلام خریداری شده رهسپار میشوید

5: پس از  اتمام خرید  روی خرید اینترنتی کلیک نمایید تا به بانک اینترنی کانکت شوید

6:پس وارد کردن اطلاعات کارت خود و گزینه خرید تقریبا کار شما به پایان رسیده است

7*:در این مرحله روی گزینه برگشت به سایت پذیرنده کلیک نمایید

8:کار شما به پایان رسید حال بقیه چیز هارا به ما بسپارید و با خیال راحت یک چای گرم بنوشید

انتشارات تیمورزاده نوین

انتشارات تیمورزاده نوین حامی پزشکان آینده