نتایج جستجو در سایت

جستجوی : general

پزشکی عمومی راهنمای نشانه شناسی قسمت اول - معاینه فیزیکی و شرح و حال
General Medical Semiology Guide Part I 2020
پزشکی عمومی راهنمای نشانه شناسی قسمت اول
پزشکی عمومی راهنمای نشانه شناسی قسمت دوم - معاینه فیزیکی و شرح و حال
General Medical Semiology Guide Part II 2020
پزشکی عمومی راهنمای نشانه شناسی قسمت دوم
کتاب راهنمای مدیریت درد بیمارستان عمومی ماساچوست - بیهوشی
The Massachusetts General Hospital Handbook of Pain Management(convert pdf) 2021
کتاب راهنمای مدیریت درد بیمارستان عمومی ماساچوست
به روزرسانی در بخش پزشکی عمومی 01 - چشم
Update on General Medicine Section 01-2020-2021
به روزرسانی در بخش پزشکی عمومی 01
اورولوژی عمومی اسمیت ، چاپ نوزدهم  - اورولوژی
Smith and Tanagho General Urology, 19th Edition 2020
اورولوژی عمومی اسمیت ، چاپ نوزدهم
Chemistry for Pharmacy Students: General, Organic and Natural Product Chemistry 2019 - فارماکولوژی
Chemistry for Pharmacy Students: General, Organic and Natural Product Chemistry 2019
بخش راهنمای نشانه شناسی پزشکی عمومی قسمت  - فرهنگ و واژه ها
General Medical Semiology Guide Part I 2020
بخش راهنمای نشانه شناسی پزشکی عمومی قسمت
آناتومی عمومی و سیستم اسکلتی عضلانی اطلس آناتومی تیمه - آناتومی
General Anatomy and Musculoskeletal System (THIEME Atlas of Anatomy) 2020
آناتومی عمومی و سیستم اسکلتی عضلانی اطلس آناتومی تیمه
ضروریات جراحی عمومی و تخصص های جراحی# - جراحی
Essentials of General Surgery and Surgical Specialties 2019
ضروریات جراحی عمومی و تخصص های جراحی#
موضوعات اصلی در جراحی عمومی و اورژانسی - جراحی
Core Topics in General & Emergency Surgery 2019
موضوعات اصلی در جراحی عمومی و اورژانسی
کمکهای  اولیه برای علوم پایه: اصول کلی - آزمون های امریکا Step 1
First Aid for the Basic Sciences: General Principles 2017
کمکهای اولیه برای علوم پایه: اصول کلی
کتاب درسی آناتومی Inderbir Singh: آناتومی عمومی ، اندام فوقانی ، اندام تحتانی - آناتومی
Inderbir Singh’s Textbook of Anatomy: General Anatomy, Upper Limb, Lower Limb 2019
کتاب درسی آناتومی Inderbir Singh: آناتومی عمومی ، اندام فوقانی ، اندام تحتانی
راهنمای نشانه شناسی پزشکی عمومی قسمت دوم - فرهنگ و واژه ها
General Medical Semiology Guide Part II 2020
راهنمای نشانه شناسی پزشکی عمومی قسمت دوم
عملیات جراحی عمومی - جراحی
General Surgical Operations 2017
عملیات جراحی عمومی
یادداشت های سخنرانی - جراحی عمومی - جراحی
Lecture Notes- General Surgery 2016
یادداشت های سخنرانی - جراحی عمومی
General Surgery Board Review 2015 – Videos + PDF - جراحی
General Surgery Board Review 2015 – Videos + PDF
ACP MKSAP GENERAL INTERNAL MEDICINE  2017 - داخلی
ACP MKSAP GENERAL INTERNAL MEDICINE 2017
General Relativity: A Concise Introduction 2019 - فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای
General Relativity: A Concise Introduction 2019
الگوریتم های بالینی در جراحی عمومی: یک راهنمای عملی - جراحی
Clinical Algorithms in General Surgery: A Practical Guide 2019
الگوریتم های بالینی در جراحی عمومی: یک راهنمای عملی
 Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry 7th Edition 2018 - روانپزشکی
Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry 7th Edition 2018
طب  عمومی مرتاگ - آزمون های استرالیا
MURTAGH GENERAL PRACTICE 2 vol 2018 full color
طب عمومی مرتاگ
کتاب درسی سرطان عمومی جراحی پیچیده - داخلی خون و هماتولوژی
Textbook of Complex General Surgical Oncology 2 Vol 2018
کتاب درسی سرطان عمومی جراحی پیچیده
رهنمودهای RACGP در مورد فعالیتهای مثبت در فعالیتهای مثبت + سیگار کشیدن ، تغذیه ، الکل ، فعالیت بدنی - آزمون های استرالیا
RACGP Guidelines for pres in general practiceventive activitie+Smoking, nutrition, alcohol, physical activity (SNAP)2016
رهنمودهای RACGP در مورد فعالیتهای مثبت در فعالیتهای مثبت + سیگار کشیدن ، تغذیه ، الکل ، فعالیت بدنی
موارد بالینی امتحانات عملی عمومی (بهداشت و درمان استرالیا) - آزمون های استرالیا
Clinical Cases General Practice Exams (Australia Healthcare Medical Medical) 2015
موارد بالینی امتحانات عملی عمومی (بهداشت و درمان استرالیا)
  • 1