جزییات کتاب Practical Handbook of Oct Retina, Choroid, Glaucoma 2015

طبقه : چشم

Practical Handbook of Oct Retina, Choroid, Glaucoma 2015

Practical Handbook of Oct Retina, Choroid, Glaucoma  2015 - چشم

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 139,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 29,200 تومان

محصولات مشابه
149,200 تومان
24,200 تومان
Comprehensive Ophthalmology   2015 - چشم
249,200 تومان
29,200 تومان
Review of Ophthalmology  2017 - چشم
149,200 تومان
24,200 تومان